Studentassessor toevoegen aan Universiteitsbestuur? CvB is niet tegen

Bas Mekel, Loes van der Woerdt, Casey Disco en Marte Vroom van UUinActie komen elf sollicitatiebrieven afgeven aan universiteitsbestuur, foto UUinActie

UUinActie is van mening dat het universiteitsbestuur uitgebreid moeten worden met een student, een assessor in universitaire termen. Deze moet volgens de medezeggenschappers gekozen worden door de universitaire gemeenschap en gaan meedenken, meepraten en meebeslissen met het College van Bestuur. Het student-lid behartigt als collegelid met name de belangen van studenten en onderhoudt de contacten met zijn achterban. “Op deze manier krijgen studenten niet alleen medezeggenschap, maar ook zeggenschap op het hoogste niveau”, zegt UUinActie.

Op donderdag 22 oktober wilden vier leden van UUinActie de elf sollicitatiebrieven persoonlijk overhandigen aan rector Henk Kummeling en voorzitter Anton Pijpers. Helaas waren beiden niet aanwezig,  zegt Marte Vroom, één van de aanbieders en student Sociale Geografie & Planologie. De brieven zijn afgegeven bij de receptie. “Bij het overhandigen hadden we de hoop uit willen spreken dat het college onze oproep en onze sollicitaties serieus gaat nemen.”

Gekozen universiteitsbestuur met toevoeging van student-lid
Stephan Verhulst die zelf niet bij de overhandiging was, vindt het belangrijk om opnieuw de aandacht te vestigen op het ontbreken van een student-lid in het college en de niet-democratische wijze waarop collegeleden hun functie krijgen. De kwestie is nu actueel omdat er door het vertrek van vicevoorzitter Annetje Ottow een vacature is.

“Wij vinden dat de drie collegeleden door de universitaire gemeenschap gekozen moeten worden en niet zoals nu benoemd moeten worden door de Raad van Toezicht. Twee leden van de Universiteitsraad zitten nu in de sollicitatiecommissie en als een kandidaat gekozen is, mag de U-raad daar haar zegen aan geven. Maar je weet als raadslid niet wie nog meer gesolliciteerd hebben. Die procedure moet democratischer, zodat iedereen op zijn favoriete kandidaat kan stemmen.”

Daarbij moet het college dus worden aangevuld met een student. Die heeft een toegevoegde waarde, zegt Stephan die dit jaar namens UUinActie in de U-raad zit. “De grootste klacht die de Landelijke Studenten Vakbond nu binnenkrijgt, is het gebrek aan fysiek onderwijs. Studenten willen ook in deze tijd graag fysiek onderwijs, desnoods op externe locaties. De Universiteit Twente en de Radboud Universiteit organiseren op grote schaal ‘extern’ onderwijs. Tijdens de Universiteitsraadvergadering van 26 oktober heb ik hierover een vraag gesteld aan het CvB. Dat kon nu pas formeel, terwijl de klacht er al zeker een maand ligt. Die vertraging in onze medezeggenschap kan denk ik geminimaliseerd worden door een studentassessor die de wensen van studenten direct op de besluitvormingstafel kan leggen. Bovendien kan ik slechts een korte vraag stellen en een studentassessor heeft meer ruimte in een bestuursvergadering.”

Op dit moment hebben elk faculteitsbestuur en vele departementsbesturen een assessor. Daar gaat een sollicitatieprocedure aan vooraf. De student wordt voor de periode van een jaar aangesteld om het studentenperspectief te vertegenwoordigen in het bestuur. UUinActie vindt dat het student-lid van het College van Bestuur gekozen moet worden. Hoe die procedure in zijn werk moet gaan en of dit student-lid een jaar of langer deel uit mag maken van het universiteitsbestuur is een kwestie van de medezeggenschap, zegt Stephan. “We willen hier zo transparant en democratisch mogelijk over zijn.”

Het College van Bestuur gaat graag met de U-raad in gesprek over het verzoek om een studentassessor aan het universiteitsbestuur toe te voegen, zegt perswoordvoerder Maarten Post. "Het bestuur denkt hierbij aan een adviserend student-lid, dat consequent het studentperspectief kan inbrengen en meedenkt over thema's die voor studenten relevant zijn. De ervaringen bij de faculteiten zijn positief. Het CvB wil in de komende periode samen met de Universiteitsraad nader onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en onder welke condities dit dan het beste kan.”

In 2015 solliciteerde toenmalig student en Vidius-voorzitter Isabelle Beelen ook naar de functie van studentassessor in het College van Bestuur. De collegevoorzitter van dat moment, Marjan Oudeman, vond een aanvulling van een student niet nodig omdat er sprake is van ‘een goede interactie tussen bestuur en de medezeggenschapsorganen’.

Onlangs kreeg rector Henk Kummeling tijdens een vergadering met de U-raad ook al de vraag of leden van een College van Bestuur gekozen moeten worden. Daar is hij niet enthousiast over. Hij vreest "Belgische toestanden" waarbij gekozen universiteitsbestuurders in de praktijk vooral voor verdeeldheid hebben gezorgd en niet voor meer betrokkenheid of betere besluiten. De rector stelt dat je alleen afzonderlijke bestuurders moet kiezen als ze ook een afzonderlijk mandaat hebben. Over de democratisering van de besluitvorming binnen de universiteit gaat het CvB, volgens woordvoerder Post, graag met de Universiteitsraad in gesprek.

Advertentie