Petitie UU-wetenschappers: geen 'greenwashing' fossiele bedrijven

Studenten End Fossil: Occupy kondigen nieuwe bezetting aan

End Fossil Occupy mei 2023 Foto: DUB
Bezetting Minnaertgebouw afgelopen voorjaar. Foto DUB

Onder meer op Instagram zegt de Utrechtse tak van actiegroep EFO “weer terug te zijn”. Afgelopen mei bezetten de klimaatdemonstranten enige dagen het Minnaertgebouw. Daar werden onder meer lezingen gehouden en discussies georganiseerd. Ook het UU-bestuur ging destijds op bezoek.

In augustus toonde de actiebeweging zich nog verheugd toen de UU aankondigde strengere eisen te gaan stellen aan samenwerking met fossiele bedrijven. De universiteit wil nu alleen nog maar in zee met bedrijven die “zich intensief en aantoonbaar inzetten voor versnelling van de energietransitie”. 

Maar tevreden zijn de studenten nog lang niet. Daarvoor zijn er nog te veel vragen over wat de UU-uitspraak precies betekent, vinden ze. Ook zijn ze niet te spreken over het uitblijven van toezeggingen van het UU-bestuur over verdere democratisering van de universiteit. 

De groep constateert dat het tijd is voor nieuwe acties. De discussie op de universiteit over fossiele bedrijven is verflauwd en “democratie op de campus is dood”, zo stellen de studenten. Daarbij wordt ook verwezen naar de weigering van de universiteit om zich uit te spreken tegen het geweld in Gaza.

De groep kondigt aan eind februari een “ongebruikte universiteitsruimte” in bezit te gaan nemen. Daar zullen dan onder meer politieke discussies kunnen plaatsvinden.

Scientists for Future
In een commissie van de Universiteitsraad stond vorige week het thema samenwerking met de fossiele industrie opnieuw op de agenda. Momenteel wordt er volgens het UU-bestuur een expertgroep ingesteld die met concrete criteria moet komen die duidelijk maken wanneer er wel of niet met een fossiel bedrijf wordt samengewerkt. Bovendien zal er worden gekeken naar invloed van dergelijke bedrijven op het onderwijs en op studieverenigingen. Een toetsingscommissie moet gaan te adviseren complexere vraagstukken 

Utrechtse leden van Scientists for Future hebben eind vorige maand, zo bleek tijdens de commissievergadering, een petitie online gezet. Zij benadrukken dat er grote risico’s kleven aan samenwerkingen met fossiele bedrijven en eisen harde waarborgen tegen ‘greenwashing’ van vervuilende ondernemingen. De wetenschappers spreken in de petitie, die inmiddels meer dan honderd keer is ondertekend, ook hun steun uit voor de studenten van EFO.

Advertentie