Studenten steeds moeilijker te porren voor raadsverkiezingen

De bekendmaking van de uitslag van de Universiteitsraadsverkiezing 2019, foto DUB

Alleen in Nijmegen, Leiden en Amsterdam (UvA) brachten dit jaar meer studenten hun stem uit voor de raadsverkiezingen. Vorig jaar was de opkomst het laagst bij de UvA, maar door de geringe toename van 11,2 naar 12,7 procent is dat nu anders. Gejuicht werd er desondanks niet: “het is een doekje voor het bloeden”, schrijft Folia.

In Tilburg stemmen nog altijd de meeste studenten, maar ook daar worden het er steeds minder. De opkomst daalde van 45,7 naar 41,8 procent. De vier technische universiteiten scoren relatief goed: daar ging ruim een derde naar de stembus. Maar ook dat aandeel wordt steeds kleiner. Bij de Universiteit Utrecht was de opkomst 23,9 procent, een afname van 3 procentpunt.

Rol medezeggenschap groter
Al jaren heeft de medezeggenschap veel moeite om studenten het stemhokje in te krijgen. Ook het vinden van kandidaten blijkt een hele opgave. Op die reden blies de Erasmus Universiteit de verkiezingen dit jaar helemaal af. De raad experimenteerde zelfs met universiteitsbrede verkiezingen, in plaats van per faculteit, om zijn zichtbaarheid te vergroten. Maar dat bleek tevergeefs: te weinig studenten stelden zich kandidaat. 

Opmerkelijk is de geringe belangstelling wel, aangezien de rol van de medezeggenschap steeds belangrijker wordt. De laatste jaren kreeg de raad meer verantwoordelijkheid, inspraak en rechten. In 2018 werd vastgelegd dat de medezeggenschap en de onderwijsbestuurders samen moeten bepalen hoe zij de basisbeursmiljoenen gaan besteden – het geld waarmee hogescholen en universiteiten hun onderwijs moeten verbeteren.

Niet stemmen door tentamens
Waarom nemen dan toch zo weinig studenten de moeite om te stemmen? Omdat de verkiezingen in een tentamenperiode vielen, suggereerden enkele medezeggenschappers in Utrecht. Volgens de voorzitter van het stembureau in Eindhoven, waar de verkiezingen al in december waren, is de opkomst altijd wat lager in jaren dat alleen voor de studentgeledingen gekozen wordt. In Tilburg wordt gewezen op de groei van de universiteit: absoluut gezien is er dus wel sprake van een toename.

Vooral goed contact met de achterban lijkt cruciaal, maar dat laat tegelijkertijd nog te wensen over. “Ik was bij de verkiezingen soms tien minuten bezig om studenten uit te leggen wat de universiteitsraad precies doet. Pas dan konden we het over ons programma hebben”, zei de lijsttrekker van de UniversiteitsPartij in Advalvas.

Gebrek aan kennis over de medezeggenschapsraad is volgens de LSVb een belangrijke reden voor studenten om niet te gaan stemmen. Veel informatie staat vaak achter een slotje dat alleen met inloggegevens te openen is, bleek onlangs uit rondgang van het HOP. Dat geldt overigens vooral voor hogescholen. Op universiteiten is informatie over de medezeggenschap ook zonder wachtwoord goed vindbaar.

 

Opkomst in %

2018

2019

Universiteit

   

Tilburg

 

45,7

41,8

TU Delft

 

38,1

35,4

WUR

 

37,7

35,2

Radboud

 

37

37,2

Twente

 

36,4

32,8

TU Eindhoven

 

35,3

31,6

Utrecht

 

26,8

23,9

Groningen

 

26

24,9

Maastricht

 

              20,1-33,5*

                                              20,4-39,7*

Leiden

 

18

21,6

VU

 

16,1

11,4

Erasmus

 

12

                              x**

UvA

 

11,2

12,7

    

Gemiddelde

 

29,6

28,2

    

* opkomst verschilt per faculteit

 

** geen verkiezingen, Erasmus telt in beide jaren niet mee bij gemiddelde

Advertentie