Studenten U-raad bewijzen dat collegekaart te vervalsen is

Hoewel de studenten in de Universiteitsraad de digitale collegekaart liever kwijt dan rijk zijn, willen ze dat de digitale collegekaart beter beveiligd wordt. Ze grepen hiervoor de pilot aan die bij de universiteitsbibliotheken loopt. Tijdens de tentamenperiode tot en met 9 november mogen alleen studenten met een geldig bewijs van inschrijving van de UU studeren in de UB. De U-raad paste met wat digitaal knip- en plakwerk een collegekaart aan. Ze kopieerden er de naam en foto van een HU-student in. Die kreeg vervolgens op zaterdag 27 oktober zonder problemen toegang tot de UB. Als bewijs maakten ze een video van het proces. Volgens raadslid Jeroen Steegmans  was ‘hun’ HU-student niet de enige die de UB illegaal binnen kon komen. “Ik zag in een oogopslag al zes mensen die zeker niet aan de UU studeren.” Ze willen nu dat de digitale collegekaart voorzien wordt van een “bewegend element” zodat het moeilijker wordt om de kaart aan te passen.

Het College van Bestuur leek niet heel erg onder de indruk van het feit dat een het de U-raad was gelukt een HU’er de UB in te krijgen. Ze weten dat niet-UU-studenten de UB’s proberen binnen te komen. Er zijn tot nog toe 35 mensen betrapt met een valse collegekaart. Toch denkt rector Henk Kummeling dat de pilot tot nog toe “redelijk effectief” is. “Er zijn meer studieplekken voor onze eigen studenten. De bijeffecten zijn ook al te zien. Meer studieplekken op de Hogeschool Utrecht zijn bezet en elders in de stad worden meer studerende scholieren gezien.” Volgens voorzitter Anton Pijpers zullen er in de UB’s nooit genoeg studieplekken zijn, zelf niet als die uitsluitend voor UU-studenten is gereserveerd. Hij zei al aardig wat post gekregen te hebben van mensen die klagen de UB niet meer binnen te komen. “Van medewerkers, alumni en ouders van scholieren van het voortgezet onderwijs.”

Wie er wel en niet de UB in kunnen tijdens de pilot is echter een ander verhaal dan de fraudegevoeligheid van de digitale collegekaart, zei Kummeling. “We kunnen nog eens goed kijken naar de collegekaart, maar studenten zijn inventief en zullen altijd wel iets verzinnen. Het is een aanhoudende zorg.”

Studentlid Ingrid Weerts liet het er niet bij zitten. “De kaart is fraudegevoelig. Dat betekent dat er ook bij tentamens fraude kan worden gepleegd.” Want hoewel er sinds de invoering van de digitale collegekaart wordt gevraagd om een geldig legitimatiebewijs bij tentamens, neemt volgens Weerts een deel van de docenten genoegen met de digitale collegekaart. Hierop reageerde Esther Stiekema, hoofd Onderwijs & Onderzoek. Zij zei dat de collegekaart een bewijs van inschrijving is en geen identiteitsbewijs. “Daarom vragen we bij tentamens om een ID. Als je de collegekaart net zo veilig wilt maken als een ID dan zet je over een enorm kostentraject dat je in gang zet.”  

Advertentie