Studentleden Universiteitsraad eisen hoger loon, minder uren en betere ondersteuning

Foto: Pixabay

De studentengeleding pleit voor minder uren in een raadsweek om de hoge werkdruk van raadsleden te verlichten. De tijdsinvestering moet van 28 tot 30 uur per week omlaag gebracht worden naar 20 tot 24 uur. Dat schrijft Annemarijn Oudejans, secretaris van de studentgeleding, in een nota (Solis-ID nodig) aan het College van Bestuur.

“Het is niet ongewoon dat er in de loop van het jaar één à twee studenten een langere tijd uitvallen onder andere door het raadswerk”, zegt Oudejans. Volgens de voorzitter kan het “niet de bedoeling zijn dat aan het eind van het jaar studenten overwerkt en vermoeid het raadsjaar uitstappen, opgelucht dat het voorbij is.”

Moeilijk om rond te komen
Daarnaast vragen studentleden een hoger salaris, conform het loon van een student-assistent. De huidige vergoeding voor studentleden is 681 euro netto per maand als ze flexstuderen en 715 euro per maand als ze een heel collegejaar ingeschreven staan bij de universiteit.

“Voor 32 uur aan raadswerk in de week krijg je omgerekend tussen de 5 en 6 euro per uur betaald met de flexstudeerbeurs”, zegt Sifra Meijers van UUinActie. “Dat draagt volgens ons bij aan de problemen met het vinden van kandidaten. Normale studentenbaantjes verdienen ongeveer twee keer zo veel. Andere studenten die bij de universiteit werken, krijgen 14 tot 18 euro per uur. Wij zouden het terecht vinden als onze vergoeding overeenkomt met wat andere studenten, die voor de universiteit werken, verdienen.”

“Op dit moment is de vergoeding voor de Universiteitsraad te laag om van rond te komen”, aldus Oudejans. Vanwege de hoge werkdruk is het volgens de voorzitter niet mogelijk om naast het raadswerk een bijbaan te hebben of te studeren, terwijl studentleden wel collegegeld betalen. Een raadsjaar staat “gelijk” aan “een jaar stijgende studieschuld”, terwijl het voor iedere student mogelijk moet zijn om een raadsjaar te doen, ongeacht de financiële achtergrond van de student, aldus de studentgeleding.

“We zijn voor óf het verhogen van de vergoeding dan wel een vast salaris, óf het verlagen van het aantal uren, zodat raadsleden nog iets ernaast kunnen doen.” De studentleden willen daarnaast bestuursbeurzen voor de besturen van hun studentenpartijen die dan meer tijd kunnen besteden aan het ondersteunen van de fractieleden, de verkiezingscampagnes of het schrijven van nota’s.

Goede overdracht
Ook wil de studentgeleding betere ondersteuning krijgen bij het raadswerk. Bijvoorbeeld met hulp van een medezeggenschapscoördinator, een communicatiemedewerker of doordat de voorzitter en griffie meer een “mentorfunctie” krijgt.  “Op dit moment ervaart de raad onvoldoende ondersteuning op meerdere vlakken”, aldus de Vuur-voorzitter. Een medezeggenschapscoördinator is een medewerker die de studentleden ondersteunt bij hun raadswerk en bijvoorbeeld kan helpen bij een goede overdracht.

De communicatiemedewerker neemt gedeeltelijk de promotie van de raad over. “Tijdens de verkiezingen is duidelijk geworden dat de medezeggenschap slechts weinig leeft onder studenten. Zij zijn zich niet bewust van het feit dat zij op de raden kunnen stemmen en weten vaak zelfs niet eens wat de Universiteitsraad of Faculteitsraad is”, zegt Oudejans. “Betere communicatie omtrent de raad is cruciaal om te werken naar een hogere opkomst bij de verkiezingen.”

Langer raadsjaar
De overlap in aanstellingen en een twee jaar durende raadsperiode in deeltijd – een idee van het College van Bestuur – ziet de studentgeleding niet zitten. Een deel van de raad zou dan aan het begin van het collegejaar starten, een ander deel bij aanvang van het tweede semester.

Hierdoor zouden studentleden beter ingewerkt kunnen worden door een langer zittend en meer ervaren lid en zou de overdracht soepeler verlopen, is de redenatie van het College van Bestuur. Maar volgens de studentengeleding zou dat “nadelig” zijn voor “het groepsgevoel”, “onhandig” voor kandidaten die midden in het collegejaar moeten starten en zouden de verkiezingen heringericht moeten worden.

Om het raadsjaar van één naar twee jaar te verlengen, is volgens de studentgeleding “te ingrijpend”. De studieplanning van studenten ligt vaak “nog niet helemaal vast”, waardoor een raadstermijn van twee jaar “niet aantrekkelijk klinkt”.

Het gaat al langere tijd niet goed met de medezeggenschap op de universiteit: een probleem dat landelijk speelt. Studentleden krijgen te weinig ondersteuning, de verkiezingsopkomst loopt terug en er zijn te weinig gegadigden. Zo kregen de Utrechtse studentenpartijen De Vrije Student en UUinActie hun kandidaten, afgelopen verkiezingen in mei, niet rond en konden zij niet meedoen. Daarnaast bleken UU-studenten slecht op de hoogte te zijn van wat de medezeggenschap doet en wanneer er verkiezingen zijn. Maar 11 procent van de studenten vond haar weg naar de stembus: een dramatisch lage opkomst. 

Advertentie