Stukken U-raad verhuizen naar teamsite

Op dit moment maakt de U-raad gebruik van Documail via Surfnet. Op 31 december stopt Surfnet met deze voorziening. De U-raad heeft daarom een teamsite laten maken waar vanaf januari onder meer alle openbare stukken op te vinden zijn.

De site is alleen toegankelijk als ingelogd wordt met een SolisID. De huidige voorziening op Documail is ook semi-besloten, zegt Toppen, en “dat karakter volgen we”. Het verschil is wel dat de inlogcode van Documail gewoon online stond, nu moet worden ingelogd met een SolisID. Maar niet-UU’ers die de stukken willen, kunnen die krijgen, zegt Toppen.

Er is gekozen voor deze optie, omdat nu binnen één site verschillende doelgroepen bediend kunnen worden, aldus de U-raadvoorzitter. “Zo wil ik naast een algemene discussieoptie ook een discussieoptie hebben waar raadsleden onderling met elkaar kunnen overleggen ter voorbereiding op vergaderingen. En zo wil ik bijvoorbeeld de bescheiden stukken die rondgaan ten behoeve van het voorzittersoverleg ook binnen die site beschermd afwikkelen.”

Iedereen die nu een abonnement heeft op de nieuwsbrief van Documail krijgt binnenkort een e-mail en moet zich opnieuw aanmelden voor de teamsite van de U-raad die half januari de lucht in gaat. De site is in ontwikkeling, benadrukt Toppen. De U-raadsleden moeten nog met elkaar om tafel over bijvoorbeeld de toegankelijkheid van de site. Ook moet nog worden bekeken hoe het archief met alle oude raadstukken dat nu nog op Documail staat, naar de teamsite kan verhuizen.

Advertentie