TU Eindhoven trekt vrouwen te veel voor

Foto: Wikimedia / Stephane Gaudry

De TU/e kampt met een ondervertegenwoordiging van vrouwelijke wetenschappers. Om de balans te verbeteren heeft ze vorig jaar het Irène Curie Fellowship-programma ingesteld. Alle wetenschappelijke vacatures staan zes maanden lang alleen open voor vrouwen. Pas als er geen geschikte kandidaat wordt gevonden, kunnen ook mannen solliciteren. Het programma duurt vijf jaar en het streven is dat dan 30 procent van de wetenschappelijke staf vrouw is.

Discriminatiemeldpunt Radar, dat tientallen klachten en meldingen ontving, schakelde het College voor de Rechten van de Mens in. Dit oordeelt dat er bij werving en selectie geen onderscheid naar geslacht mag worden gemaakt, tenzij er een voorkeursbeleid is dat aan strikte eisen voldoet. Dat is onvoldoende het geval bij de TU/e.

Verwaarloosbaar
De belangen van mannen die door de maatregel worden getroffen zijn onvoldoende afgewogen, stelt het college. Zo geldt het programma voor alle wetenschappelijke functies bij alle negen faculteiten van de TU/e. Volgens het college is de kans dat mannen de komende vijf jaar een wetenschappelijke functie bemachtigen “nagenoeg verwaarloosbaar”.

Daarbij komt dat niet alle negen faculteiten met dezelfde achterstand kampen en de verschillen tussen mannen en vrouwen bij niet alle functies even groot zijn.

Minder breed
In 2012 oordeelde het college nog positief over het voorkeursbeleid van de TU Delft. Die reserveerde tien extra vacatures tijdelijk voor vrouwen, terwijl alle overige vacatures wel open stonden voor mannen. Dat voorkeursbeleid was dus minder breed en omvangrijk dat dat van de TU/e nu.

Het bestuur van de TU/e gaat de (niet-bindende) uitspraak van het mensenrechtencollege bestuderen. Het gaat ervanuit dat er nog genoeg speelruimte overblijft om de doelstellingen alsnog te verwezenlijken.

 

Advertentie