U-raad: bieb blijft dicht voor HU'ers

Foto: DUB

De U-raad reageert daarmee op een brief die hij eind april ontving. Daarin pleit de Hogeschoolraad, het medezeggenschapsorgaan van de Hogeschool Utrecht, ervoor om beide universiteitsbibliotheken weer open te stellen voor hogeschoolstudenten. Sinds begin dit collegejaar worden niet-UU’ers tijdens de tentamenperiodes geweerd, zodat er voldoende studieplekken zijn voor de eigen studenten. De Hogeschoolraad vindt dat een slechte zaak, omdat ‘community vorming gestimuleerd moet worden’ en het tekort aan studieplekken in De Uithof niet opgelost wordt.

De Universiteitsraad vindt het tekort aan studieplekken op de HU niet het probleem van de UU, blijkt uit haar verstuurde reactie. “Vanzelfsprekend begrijpen wij de zorgen omtrent het nieuwe toegangsbeleid”, schrijven Sebastian Wijnands en Fred Toppen namens de U-raad. “Studenten van zowel de Universiteit Utrecht als Hogeschool Utrecht zijn immers gebaat bij voldoende studieplekken. Daarvoor zijn de instellingen zelf verantwoordelijk.”

De U-raad ziet dan ook geen aanleiding om het universiteitsbestuur te vragen om hogeschoolstudenten weer toegang te verlenen tot de bibliotheek. Juist omdat het beperkte toegangsbeleid binnen de universiteit goed wordt ontvangen.

Advertentie