Universiteitsbestuur krijgt extra geld van de U-raad voor nieuwe projecten

Foro Pixabay

Elk jaar heeft het universiteitsbestuur de beschikking over een vrije beleidsruimte. Dat is een pot geld waar het bestuur vernieuwingen op het gebied van onder meer onderwijs en onderzoek kan financieren, zonder dat daar vooraf toestemming van de Universiteitsraad nodig is. De U-raad moet wel instemmen met het bedrag dat het CvB in de beleidsruimte wil stoppen. Jaarlijks gaat het om ongeveer 15 miljoen euro. Voor 2020 was dit bedrag afgelopen december al opgehoogd met 8 miljoen euro. Hiermee stemde de U-raad in. Nu wil het college nog eens 3,9 miljoen toevoegen aan de beleidsruimte dat ‘over’ is van de beleidsruimte uit 2019. De U-raad wilde hier in de vergadering met het college in april niet mee akkoord gaan. Afgesproken werd dat het bestuur in een latere bijeenkomst zou toelichten waar ze het geld uit de beleidsruimte 2020 onder meer aan wil uitgeven en dat de U-raad pas daarna zou stemmen.

De projecten
Het College van Bestuur maakte eind april bekend wat de plannen zijn. Dit voorjaar gaat het op acht uiteenlopende projecten in de categorieën onderwijs, onderzoek, maatschappelijke betrokkenheid, inclusie, welzijn en duurzaamheid. Sommige projecten voor 2020 hebben al een meer concrete invulling, andere moeten nog vorm krijgen.

Zo zijn er voor de categorie maatschappelijke betrokkenheid nog geen nieuwe initiatieven te melden, maar te denken valt aan al bestaande activiteiten als Meet the Professor of het onderzoeksproject van Oscar Gelderblom naar het huishoudboekje van de Nederlander.

Op het vlak van onderwijs en onderzoek wil het CvB een fonds opzetten om interdisciplinair onderwijs te stimuleren. Te denken valt aan het ontwikkelen van meer interdisciplinaire vakken en opleidingen. Docenten kunnen zich op dit vlak professionaliseren met een cursus om nieuw onderwijsaanbod te ontwikkelen.

Daarnaast wordt er geld uitgetrokken voor het partnerschap van de UU met verschillende scholengemeenschappen in de provincie Utrecht, de Hogeschool Utrecht en de Marnixacademie. Het gaat hier onder meer om onderzoek, onderwijsontwikkeling en opleiding en nascholing.

Gaat het om onderzoek dan wil het universiteitsbestuur opnieuw geld stoppen in het Hestiaproject waarmee gevluchte academici de kans krijgen hun onderzoekscarrière in Nederland nieuw leven in te blazen.

Op het vlak van duurzaamheid krijgt de pilot Travel Green Grant in 2021 een vervolg. Studenten die een duurzame vorm van vervoer kiezen naar hun uitwisselingsbestemming, krijgen hun reiskosten van de UU vergoed.

Ook als het gaat om diversiteit en inclusie wordt de ingeslagen weg voortgezet. De taskforce Diversiteit krijgt een vervolg in een adviesgroep met Janneke Plantenga als Diversity Dean.

Voor de promovendi komt er meer aandacht voor hun welzijn door bijvoorbeeld een promovendipsycholoog ook uit deze pot te betalen.

Voor al deze initiatieven trekt het CvB de komende jaren in totaal 41,8 miljoen euro uit, waarvan 3,1 miljoen komt uit het geld in de vrije beleidsruimte van 2019.

Tijdens de besprekingen over de begroting van 2020 maakte het CvB duidelijk wat er gaat gebeuren met de 8 miljoen euro die het bestuur in december extra vroeg. Daarvan zou onder meer geld gaan naar de alliantie met de universiteiten van Wageningen en Eindhoven.

'Het college is net rupsje nooitgenoeg'
Dat de U-raad nu weet waar een deel van het geld van de beleidsruimte aan wordt uitgegeven, heeft een meerderheid doen instemmen. Maar zowel de studenten- als de personeelspoot van UUinActie stemden tegen. Ook de twee leden van de Vrije Student waren niet overtuigd.

Beide partijen vinden dat er eigenlijk al genoeg geld in de pot beleidsruimte zit, zeker na de verhoging van 8 miljoen in december. Maar belangrijker nog vinden ze dat er te weinig plannen zijn op het vlak van onderwijs en onderzoek. Ook vinden de twee partijen het vreemd dat er jaarlijks geld overblijft in de beleidsruimte. De VrijeStudent: “Ze willen steeds meer geld, terwijl er elk jaar geld overblijft. Wat dat betreft is het college soms een ‘rupsje nooitgenoeg’, hoeveel geld je ze ook geeft, ze willen altijd meer.”

De Vrije Student licht zijn tegenstem nog verder toe: “We zijn in december slechts akkoord gegaan met de verhoging van 8 miljoen onder een aantal voorwaarden. We stelden dat het geld ten minste voor een deel besteed zou moeten worden aan onderwijs. Maar we weten niet of dat is gebeurd.” De toelichting op de besteding van deze 3,9 miljoen vond de Vrije Student ook “eigenlijk gewoon volstrekt onduidelijk”. “Daarnaast had slecht één van de vele projecten betrekking op onderwijs.”

Meer geld naar faculteiten
Ook het studentlid en het personeelslid van UUinActie stemden tegen. “We wilden alleen instemmen als uit de beleidsruimte 3,9 miljoen direct naar de faculteiten gaat, zodat de faculteiten de financiële middelen vervolgens weer over de departementen kunnen verspreiden.”

UUinActie zegt niet tegen betekenisvolle projecten te zijn, maar de prioriteiten zouden nu moeten liggen bij het oplossen van financiële knelpunten en de werkdruk bij faculteiten. “Pas als de financiële situatie bij alle departementen gezond is, kan overwogen worden of er geld over is voor extra projecten, zoals de Alliantie met het UMCU, Wageningen Universiteit en de Technische Universiteit Eindhoven. Dat geld heeft nog geen duidelijk doel, of beoogd resultaat, het enige dat vaststaat is dat er iets met onderzoek en wellicht ook onderwijs wordt gedaan.”

Advertentie