Universiteitsbestuur Utrecht: ‘Liever coronapas dan online onderwijs’

Foto DUB

Liever een coronapas dan online onderwijs. Collegevoorzitter Anton Pijpers is heel duidelijk over de keuze van de UU als de overheid het coronatoegangsbewijs verplicht voor het hoger onderwijs. “De vraag die we onszelf stellen is: hoe kunnen we het onderwijs voor zoveel mogelijk studenten open houden? We hebben tot nog toe gezegd dat we geen QR-code voor het onderwijs willen, maar als de overheid daartoe besluit en we moeten kiezen tussen online of op locatie met coronapas, kiezen we voor de coronapas.”

Of de medezeggenschap hier ook een beslissende stem in krijgt, is de vraag. Volgens Pijpers wil de overheid zo’n stem niet mee laten tellen in de besluitvorming, maar worden de universiteiten door de overheid verplicht de pas in te voeren. Wel, zo belooft hij, zal het College van Bestuur (CvB) dit met de raad bespreken. De coronapas voor het hoger onderwijs kwam ter sprake tijdens de persconferentie van vrijdagavond 12 november. Demissionair minister Hugo de Jonge zei de coronapas te willen invoeren als het aantal besmettingen en de druk op de zorg uit de hand loopt. Zo kan worden voorkomen dat het onderwijs weer online gegeven moet worden.

Diploma-uitreikingen kunnen soms doorgaan
Tijdens de U-raadsvergadering van maandag 15 november wordt duidelijk dat de corona-update, die vrij snel na de persconferentie werd gemaild aan alle studenten en medewerkers van de UU, nog nadere uitleg krijgt. De mail was snel verzonden omdat het nieuwe blok vandaag van start is gegaan. Zo werden de hoorcolleges voor vandaag en morgen afgelast, omdat er nog maar 75 studenten in een collegezaal mogen zitten. Om te voorkomen dat iedereen zich moest gaan afvragen of zijn hoorcollege wel of niet zou doorgaan, zijn in eerste instanties alle hoorcolleges afgelast, licht het CvB toe.

Enkele docenten die aan minder dan 75 studenten college zouden geven, hadden na de update contact opgenomen met de universiteit. Zij kregen dit weekend nog te horen dat ze wel naar de universiteit mochten komen voor hun onderwijs als ze hun studenten op tijd konden bereiken.

Eenzelfde vraag kwam binnen over diploma-uitreikingen met minder dan 75 aanwezigen. Deze mogen inderdaad doorgaan. Zijn ze in het Academiegebouw dan moet wel de anderhalve meter afstand in acht wordt genomen. Ook studieverenigingen hebben veel vragen. Welke activiteiten mogen wel en niet doorgaan? Het CvB overlegt dinsdag verder over de nieuwe maatregelen en wordt meer duidelijk. Ook voor de verenigingen die dan zo snel mogelijk antwoord krijgen.

Ook werkcolleges online?
Er zijn nog wel meer losse eindjes. Zo vreest de raad dat niet alleen hoor- maar ook veel werkcolleges nu online gegeven gaan worden. U-raadslid Gert Folkers hoorde al dat een aantal werkcolleges aansluitend op hoorcolleges zijn gepland. Hierdoor hebben studenten niet de tijd om bijtijds op het werkcollege op de campus te zijn. “Dus vrees ik dat de werkcolleges ook online gegeven gaan worden, hoewel dit voor het welzijn van de studenten niet goed is, lazen we in onderzoek.”

“We willen zoveel mogelijk onderwijs op campus”, zegt rector Henk Kummeling. “We hebben de roosteraars gevraagd om in elk geval zoveel mogelijk onderwijs op campus te organiseren. Daarbij wordt rekening gehouden met de voorwaarden die er nu zijn en de mogelijkheden die we hebben. Dat rooster gaat in elk geval gelden tot de kerst. Als het gaat om het inbouwen van reistijd, moeten we even de tijd krijgen om te kijken wat mogelijk is.”

Advertentie