Universiteitsraad akkoord met afspraken over basisbeursmiljoenen

Nadat de Universiteitsraad had ingestemd met de kwaliteitsafspraken was er taart.

Bij de afschaffing van de basisbeurs beloofde de minister van Onderwijs de opbrengsten van het leenstelsel te investeren in verbetering van de kwaliteit van het Nederlandse hoger onderwijs. Hiervoor werden de zogenoemde kwaliteitsafspraken opgetuigd. Universiteiten beslissen samen met hun eigen studenten en docenten wat er vanaf 2019 gebeurt met de extra inkomsten. In totaal is er volgend jaar 69 miljoen euro beschikbaar voor het gehele wetenschappelijk onderwijs, een bedrag dat oploopt tot 209 miljoen in 2024. De UU krijgt daarvan volgend jaar 9 miljoen euro. Dat bedrag loopt op tot 27 miljoen in 2024.

Het afgelopen half jaar heeft de universiteit aan de faculteiten gevraagd om concrete plannen op papier te zetten in samenspraak met de studenten. Met de Universiteitsraad werd afgesproken om het geld aan drie zaken te besteden: intensief en kleinschalig onderwijs, professionalisering van docenten en begeleiding van studenten.

Door de relatief korte termijn ging dit proces in de snelkookpan. Half februari leverden de faculteiten hun plannen in. DUB zette die plannen toen al op een rijtje. Veel extra docenten, intensiever onderwijs en het werken met nieuwe onderwijsvormen vormden de rode draad van die plannen. Ze zijn nog één keer tegen het licht gehouden en nu na definitieve goedkeuring van de Universiteitsraad, kunnen ze naar onderwijskeurmeester NVAO gestuurd worden.

De Universiteitsraad zei maandag blij te zijn met de plannen. De raad vroeg nog wel aandacht voor monitoring van de voortgang van de uitovering van de plannen. Zowel met de Universiteitsraad, als in de faculteiten. Collegevoorzitter Anton Pijpers zegde toe minstens twee maal per jaar de voortgang te zullen bespreken. Hij zou de faculteiten oproepen de monitoring ook regelmatig te agenderen bij hun raad.

Raadslid Frank van Rijnsoever had nog wel een vraag naar aanleiding van een uitzending van Nieuwsuur. Daarin hadden CDA-voorman Sybrand Buma en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie (beide kabinetspartijen) gezegd dat ze de basisbeurs terug willen. “Stel dat zij hun zin krijgen, wat gebeurt er dan met deze plannen?”, vroeg Van Rijnsoever.

Anton Pijpers antwoordde dat wat hem betreft de plannen de leidraad zijn. “Dit zijn goede plannen waar wij achter staan en die we willen gaan uitvoeren. Mocht de basisbeurs weer ingevoerd worden en de financiering vanuit die hoek zou komen te vervallen, dan moeten we kijken hoe we de plannen wél uitgevoerd kunnen krijgen.”

Een commissie van de NVAO komt op 15 mei naar de UU en zal dan toetsen of de plannen bijdragen aan de verbetering van de onderwijskwaliteit, realistisch zijn en voldoende ondersteund worden door de studenten. Op basis van een positief oordeel kan de UU de plannen dan gaan uitvoeren.

Advertentie