Geen royement

USC: Tot anderhalf jaar schorsing als straf voor bangalijst

Het gele kasteel van USC Foto: DUB
Foto DUB

Volgens het USC gaat het om “ongebruikelijk lange sancties” die zelden worden opgelegd. “Dit geeft een duidelijk signaal over onze intolerantie voor dit grensoverschrijdend gedrag”, zo staat op de website van het Corps te lezen.

Nadat vorige maand bekend werd dat een seksistische lijst met namen, foto’s en contactgegevens van Utrechtse studentes rondging in de studentenwereld had het USC meerdere leden al een voorlopige schorsing opgelegd. Het Corps-bestuur en een speciaal ingestelde commissie deden daarna onderzoek naar de zaak.

Het USC stelt dat een royement van de makers van de lijst “niet proportioneel” zou zijn geweest. De vereniging wijst erop dat het om een eerste overtreding gaat, dat ook ouderejaars huisgenoten een rol speelden en dat de makers de lijsten niet zelf publiekelijk hebben verspreid. Wie voor dat laatste wél verantwoordelijk is, is vooralsnog onbekend.

Bovendien, zo meldt het Corps, hebben de makers van de lijst te maken met bedreigingen en een sociaal isolement en onderzoekt het Openbaar Ministerie de zaak. Anderhalf week geleden werden twee 20-jarige mannen als verdachte aangemerkt.

Eerder meldde het Corps al dat de betrokken leden een actieve rol moeten gaan spelen bij de cultuuromslag die het USC wil maken in zijn studentenhuizen. Tijdens de kennismakingstijd zullen zij nieuwe leden waarschuwen door hun ervaringen te delen. Ook moeten de betrokkenen excuses maken aan de slachtoffers, mits die daar prijs op stellen.

 

Advertentie