Tekort van 5300 studentenwoningen moet in 2030 opgelost zijn

Utrecht en SSH gaan zorgen voor meer studentenkamers

studentenhuisvesting
SSH bouwt nu al nieuwe studentenwoningen in de Kwekerij. Foto: SSH

Dat staat in een actieplan voor studentenhuisvesting die de gemeente deze week naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De gemeente hoopt door deze extra investering het tekort aan studentenwoningen voor 2030 op te heffen.

In het plan staat dat op dit moment het aantal zelfstandige appartementen toeneemt. Dat komt omdat deze woonvorm populair is bij ontwikkelaars. Zij kunnen een hoge huur vragen en studenten in deze zelfstandige eenheden komen in aanmerking voor huurtoeslag. Studenten in een studentenhuis met gedeelde voorzieningen kunnen dat niet, waardoor een kamer lang niet altijd goedkoper is dan een studio.

Voor 60 procent van de 3500 studentenwoningen die op de planning staan, gaat het om studio's. Slechts 40 procent betreft traditionele studentenhuisvesting met gedeelde voorzieningen. Om dit aantal op te hogen is het volgens de gemeente nodig om in te grijpen en met name de bouw van studentenkamers te stimuleren.

Wethouder Dennis de Vries zegt met het plan een bijdrage te leveren aan het nijpende tekort aan woonruimte voor studenten. “We richten ons vooral op kamers, omdat die goedkoper zijn voor studenten en omdat we merken dat veel studenten liever samen met huisgenoten dan alleen wonen. Wonen in een studentenhuis zorgt voor een leukere studententijd.”

Om dat te bereiken wil de gemeente vooral de SSH in staat stellen 1800 extra studentenwoningen met gedeelde voorzieningen te realiseren. De gemeente wil zo bereiken dat minstens de helft van alle nieuwe studentenwoningen geschikt is voor kamerbewoning. Een van de manieren waarop dit gestimuleerd wordt is het verlagen van de grondprijs bij de bouw van deze studentenwoningen.

Een andere manier om extra studentenkamers te realiseren, is het stimuleren van verhuur via een hospita. Dit moet de komende jaren zo’n 400 extra kamers opleveren.

Eerder maakte de gemeente al bekend dat vanaf 1 juli – in afwachting van het akkoord van de gemeenteraad – geen vergunning meer nodig is om met maximaal drie personen een woning te delen. 

In het actieplan wordt ook aandacht besteed aan het verbeteren van de kwaliteit van studentenwoningen. Zo wordt voor de nieuw te bouwen studentenwoningen de eis dat een onzelfstandige kamer minimaal 14 vierkante meter moet zijn en een zelfstandige studentenwoning 19 vierkante meter.

 

 

Advertentie