Utrechtse Jongerenpartijen willen dat huisgenoten op het gras kunnen zitten

Studenten in de zon bij de IBB Foto DUB

Veel studentenhuizen bezitten geen eigen tuin en studenten hebben vaak slechts een kleine kamer voor zichzelf. Om toch buiten te kunnen zitten, mogen studenten zich niet op de uitzondering op de groepsvorming beroepen, zoals gezinnen dat wel mogen. 

De burgemeester had eerder al aangegeven dat voor studenten dezelfde regels gelden als voor iedereen: geen groepsvorming, en in de publieke ruimte 1.5 meter afstand houden. Hij had dit gezegd naar aanleiding van een incident bij het IBB waar studenten een waarschuwing kregen van de politie omdat ze in het gras voor hun eenheid aan het eten waren. 

Nyna Visser, voorzitter van de Jonge Democraten Utrecht en initiatiefnemer van de brief, is het daar niet mee eens en vraagt een handhavingsuitzondering zoals die ook voor gezinnen geldt. Dat zou betekenen dat huisgenoten die voor hun huis buiten zitten in groepen van maximaal zes personen geen boete zullen krijgen. Op dit moment is er al zo'n uitzondering voor studentenhuizen binnenskamers. 

Daan Sanders, voorzitter van het CDJA Utrecht, verwijst voor het buiten zitten ook naar het studentenwelzijn: “Lang niet alle studentenhuizen hebben een tuin of een gemeenschappelijke ruimte, dus de leefruimte van studenten is erg beperkt. De enige mogelijkheid die ze rest, is binnen in hun kamers te blijven. Laten we ook niet vergeten dat veel studentenhuizen niet eens een woonkamer hebben. Een tekort aan ruimte en frisse lucht komt de geestelijke gemoedstoestand van de vele studenten die zich in deze situatie bevinden niet ten goede, zeker niet met het vooruitzicht dat de lockdown nog aanzienlijke tijd van kracht blijft.  Door toe te staan dat huisgenoten met maximaal zes personen voor hun huis kunnen zitten, kom je deze studenten tegemoet en geef je hen wat meer ademruimte in deze roerige tijd.”

Advertentie