Intentieverklaring ondertekend

Utrechtse studentenorganisaties willen grensoverschrijdend gedrag aanpakken

Intentieverklaring Vidius
Foto aangeleverd door UVSV. , v.l.n.r.: Kaj Meijboom, secretaris VIDIUS. Marik Eijgenstein, voormalig VIDIUS bestuurslid. Melanie Pieper, voormalig VIDIUS bestuurslid. Op de voorgrond: Yason Sinout, voorzitter VIDIUS, tekent de intentieverklaring.

Studentenbelangenbehartiger Vidius draagt een aantal punten aan “om de sociale veiligheid binnen de vereniging te waarborgen” en “om het welzijn van haar leden te verbeteren”. De 107 Utrechtse verenigingen, waaronder studie-, gezelligheids- en sportverenigingen, beloven met de punten aan de slag te gaan. Zij ondertekenden donderdag in het sociëteitsgebouw van UVSV de intentieverklaring.

Ongemakkelijke en vervelende ervaringen moeten bespreekbaar zijn binnen de studentenorganisaties. “Een veilige vereniging is een vereniging waar men niet alleen praat maar ook luistert”, staat in de intentieverklaring .

Een verplichte presentatie voor eerstejaars over sociale veiligheid of een cursus over hoe je als omstander kan reageren in het geval van nare situaties, zijn voorbeelden die volgens Vidius kunnen helpen om zulke vervelende ervaringen bespreekbaar te maken.

Gedragscode
Ook moeten studenten bij een vertrouwenspersoon of een vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging terecht kunnen. Als de vereniging niet over zo’n persoon beschikt, moeten studenten terechtkunnen bij een vertrouwenspersoon van een koepelorganisatie of een ander gelieerd instituut.

Ten slotte moeten studentenorganisaties een gedragscode hebben, waarin staat dat grensoverschrijdend gedrag niet wordt geaccepteerd.

Studentenwelzijn
De studentenorganisaties en Vidius willen zo iets doen aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in het studentenleven. Aanleiding voor de intentieverklaring is het rapport in 2021 van Amnesty International, waaruit bleek dat één op de tien studentes wordt verkracht, net als 1 procent van de mannelijke studenten tijdens de studententijd.

De maatregelen moeten studenten beschermen tegen seksueel wangedrag, pesten, agressiviteit, drogering en ander ongewenst gedrag.

“Het ervaren van sociale onveiligheid kan een negatieve invloed hebben op het welzijn van de student. In andere woorden: sociale veiligheid is onlosmakelijk verbonden met studentenwelzijn, en het waarborgen van het één heeft invloed op het ander”, aldus vicepresident Marik Eijgenstein en oud-bestuurder Melanie Pieper van Vidius.

Veilige basis
Met de intentieverklaring wil Vidius niet de ontgroening van verenigingen verbieden of ervoor zorgen dat er geen adjes meer mogen worden getrokken op de vereniging. Wél wil de studentenbelangenbehartiger dat er “een veilige basis” is waar studentenorganisaties op “terug kunnen vallen wanneer het misgaat”.  De intentieverklaring is overigens niet bindend. Er zijn geen consequenties aan verbonden voor verenigingen als er iets misgaat.

Het is niet de eerste keer dat studentenorganisaties uitspreken grensoverschrijdend gedrag aan te willen pakken in de studentenwereld. Vorig jaar stelde Vidius dezelfde intentieverklaring op, die door 58 studentenverenigingen, sportverenigingen, culturele verenigingen en hun koepels werd ondertekend.

Met de nieuwe ronde krijgen studentenorganisaties die vorig jaar niet meededen de mogelijkheid om zich achter de intentieverklaring te scharen. Van de al ondertekende organisaties kunnen de nieuwe besturen hun intentie opnieuw uitspreken.

 

Advertentie