Werving is begonnen

UU krijgt studentenombudspersoon samen met TU/e

Als studenten met hun klachten vastlopen binnen de faculteit, kunnen ze binnenkort aankloppen bij een onafhankelijke ombudspersoon. De klachten kunnen uiteenlopen. Het kan bijvoorbeeld gaan over kritiek op de organisatie, problemen met tentamens of intimiderend gedrag vanwege sekse of afkomst. Ook kan de ombudspersoon zelf kwesties aan de orde stellen die te maken hebben met een gezond en veilig leerklimaat.  De ombudspersoon kan in zo’n geval besluiten een onderzoek in te stellen.

De roep om zo’n onafhankelijke ombudspersoon voor studenten bestaat al vanaf 2021. In de nota sociale veiligheid van najaar 2022  staat een omschrijving van de taken. Het is niet de bedoeling dat studenten komen met klachten over het onderwijsprogramma of de uitvoering van het onderwijs. Daar zijn andere kanalen voor. Wel kan ongewenst gedrag met de ombudspersoon besproken worden, hoewel op dat gebied al vertrouwenspersonen en de commissie interpersoonlijke integriteit bestaan. Ook op dit punt is dus sprake van een zekere overlap.

Uit de tekst van de vacature blijkt dat de ombudspersoon  anderhalve dag per week aan de slag gaat. Gekozen is voor samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven, waarmee de UU in een alliantie zit. Wageningen zit daar ook in, maar die heeft al een ombudspersoon voor studenten.

Anderhalve dag lijkt niet veel voor twee universiteiten die samen 52.000 studenten herbergen. “Op dit moment zijn er weinig klachten. Dus verwachten we niet dat het direct storm zal lopen”, vertelt Marieke de Bakker, afdelingshoofd Studentenzaken van de UU. “Maar dat zullen we wel in de gaten houden. En mocht blijken dat er meer tijd nodig is, dan bestaat die ruimte. Dat staat ook in de vacaturetekst.”

De ombudspersoon zal onafhankelijk functioneren. In de vacaturetekst staat dit als volgt omschreven: ‘Je bent een onafhankelijk gespreksleider met als doel problemen te verhelderen, dan wel te bemiddelen en partijen weer in gesprek te brengen⁠. Je bent er steeds op gericht na te gaan of er mogelijkheden zijn vraagstukken op te lossen⁠. Als intermediair fungeer je bij het herstellen van wederzijds begrip en vertrouwen⁠’. De functionaris maakt niet direct deel uit van een dienst en kan zelfstandig opereren. Medewerkers van de UU of TU/e kunnen wel gewoon solliciteren.

Advertentie