UU-studenten mogen komend semester niet op uitwisseling

Utrechtse studenten mogen komend semester niet op uitwisseling, foto DUB

Dat de UU de uitwisselingen in het eerste semester van het nieuwe collegejaar stopzet, geldt niet alleen voor de Utrechtse studenten die de grens over willen. De maatregel gaat ook op voor buitenlandse studenten die een paar maanden in de Domstad willen studeren. Alleen internationals die een volledige bachelor of master doen, zijn welkom in Utrecht. Eerder maakte ook de Universiteit van Amsterdam bekend dat ze de uitwisseling voor het komende semester bevriezen.

Het universiteitsbestuur maakte dit nieuws zojuist bekend in haar corona-update die elke week aan alle medewerkers en studenten wordt verzonden. Het College van Bestuur wil niet in de situatie belanden dat het studenten weer terug moet halen of naar huis moet sturen als het coronavirus opvlamt in de herfst of de winter. Met alle uitwisselingsstudenten wordt contact opgenomen en gekeken naar mogelijke alternatieven, schrijven de bestuursleden. “We vinden het belangrijk om studenten duidelijkheid te bieden: het wel of niet doorgaan van uitwisseling heeft effect op huisvesting (hier of in het buitenland), bijbanen, boeken van vliegtickets, etc.”

De meeste UU’ers moeten vanuit huis blijven werken
Het college reageert ook op geluiden van frustraties van werknemers die thuis werken maar liever naar de werkplek komen. In de vergadering van de Dienstraad van de Universitaire Bestuursdienst werd vandaag bijvoorbeeld gevraagd of sommige werknemers niet toch naar kantoor konden komen omdat het voor hen moeilijk is thuis te werken door ruimtegebrek of omdat het moeilijk is zich te concentreren door buren die herrie maken of kinderen die om aandacht vragen. Het college schrijft: “ De overheid biedt het hoger onderwijs deze ruimte niet. Van de hoger onderwijssector wordt gevraagd werk dat online kan, vanuit huis te doen. Dit is om de druk op de vervoerscapaciteit en de publieke ruimte te beperken.” Eerder werd al bekend dat veel onderwijs in het eerste semester nog online gevolgd zal moeten worden en dat niet iedereen al kan terugkeren naar de universiteit om te werken.

Wel denkt de universiteit al na hoe zij moet omgaan met de ruimte als de overheid die maatregel versoepelt. Nu is het locatiegebonden onderzoek alweer opgestart, wat betekent dat verschillende laboratoria weer in gebruik zijn genomen. De eersten die er weer worden toegelaten zijn promovendi en postdocs. Vanaf 15 juni mogen ook bepaalde groepen studenten weer mondjesmaat naar de universiteit komen. Als de overheid verder versoepelt en er nog ruimte op de werkvloer is binnen de anderhalve meter dan kijkt de universiteit wie er nog meer naar één van de locaties mogen komen. Ze plakken er wel meteen een waarschuwing aan vast: het verkeer van en naar de instelling mag maar een vijfde tot een kwart zijn van de reguliere omvang.

Advertentie