UvA geeft bepaald type docent zonder onderzoekstijd vast contract

Foto: Pixabay

Afgelopen najaar kwamen Ten Dam en HR-directeur Robert Grem tot de conclusie dat het aantal tijdelijke docenten zonder onderzoekstaken in korte tijd gigantisch gegroeid was, zeggen ze.

De snel oplopende studentenaantallen speelden een rol, maar ook de inzet van NPO-gelden om corona-achterstanden van studenten in te lopen. “We hebben toen tegen elkaar gezegd: dit kan zo niet langer, deze docenten zijn niet alleen voor ‘piek en ziek’. Als ze zo’n substantieel deel van de UvA-medewerkers vormen, dan heb je een fatsoenlijk personeelsbeleid te voeren. En dat ontbrak, zeg ik in alle openheid.”

Vakbonden en actiegroepen strijden al jaren voor een vermindering van het aantal tijdelijke contracten. De stap van de UvA kan landelijk grote gevolgen hebben. Bij de UvA is het aandeel tijdelijke docenten relatief laag in vergelijking met andere universiteiten.

Volwaardige banen
Binnen een week hoopt Ten Dam overeenstemming te bereiken met de vakbonden en de ondernemingsraad over “een sociaal solide, bij deze tijd passend docentenbeleid”. Startende docenten zonder onderzoekstaken worden dan voor vier jaar aangesteld, net zoals dat nu gebeurt bij postdocs en promovendi. Ze krijgen volwaardige banen van vier of vijf dagen in de week, tenzij ze zelf minder willen werken.

Ze geven geen hoorcolleges, maar begeleiden werkgroepen en hoeven geen nieuw onderwijs te ontwikkelen of coördinerende taken te verrichten. Docenten die dat nu al wel doen, krijgen dan een vaste aanstelling. “Dat klinkt als een enorme open deur”, zegt Ten Dam, “maar als wij deep down in de instelling de verhalen ophalen, dan is dat bij lange na niet altijd het geval. Dus dat moet gewoon beter.”

HR-directeur Robert Grem schat dat straks de helft van de UvA-docenten zonder onderzoekstaken een startersbaan voor vier jaar heeft en de andere helft een vaste aanstelling. Tot veel extra kosten zal het niet leiden, is de verwachting.

Cao besprekingen
De UvA is niet de enige universiteit die docenten zonder onderzoekstijd een vierjarige contract aanbiedt. De Universiteit Utrecht doet dit sinds 2019 in principe ook, maar het blijkt voor een aantal faculteiten moeilijk om dit besluit tot uitvoering te brengen. Maar wat betreft het geven van vaste contracten voor deze docenten loopt de UvA voor de troepen uit. In de nieuwe cao ontbreken voorstellen om tijdelijke docenten loopbaanperspectief te bieden. Er is wel “een gezamenlijke studie” aangekondigd naar hoe de contractuele positie van docenten in de volgende cao-periode verbeterd kan worden.

Ten Dam: “Wij hebben dat onderzoek eigenlijk niet nodig. Wij hebben dit najaar besloten dat wij de verbeteringen al eerder moeten realiseren. En niets staat ons in de weg om dat al te doen. Als UvA zijn we dat aan onze stand verplicht.”

Vorige week voegde Ten Dam de daad bij het woord. Een paginagrote personeelsadvertentie waarin de faculteit geesteswetenschappen ongeveer 15 tijdelijke docenten wierf is op haar initiatief teruggetrokken. “Wij zetten als bestuur de piketpalen. Het facultaire beleid kan niet contrair zijn aan wat wij als werkgever afspreken. Dat geeft af en toe wat onrust in de organisatie, maar dat is dan maar zo.”

Nakijkstaking
Heeft de nakijkstaking die docenten van actiegroep Casual in april begonnen nog een rol gespeeld? “We zijn hier al vanaf oktober mee bezig”, zegt Ten Dam, “maar de druk van Casual heeft de discussie wel flink aangewakkerd aan de UvA en dat is ook goed.”

De studenten mogen niet de dupe worden van de nakijkstaking. “Daar waken we voor en daar zijn de stakende docenten gelukkig ook zelf op aanspreekbaar. We gaan ervan uit dat Casual het werk weer zal oppakken als we overeenstemming hebben met de lokale vakbonden”, aldus Ten Dam.

Of dat ook zal gebeuren, is nog niet zeker. Volgens Casual UvA zijn contracten van vier jaar nog altijd tijdelijke contracten voor structureel werk.

Advertentie