Verkiezingen voor vrijwel elke medezeggenschapsraad UU

Dit jaar zijn er verkiezingen voor zowel de personeels- als de studentleden van de Universiteitsraad en ook voor alle faculteits- en dienstraden. Dit jaar hebben studenten en medewerkers in tegenstelling tot voorgaande jaren, maar drie dagen om te stemmen. Iedereen krijgt een mailtje met een link naar de site van het stembureau. Je kan je stem uitbrengen van 20 tot en met 22 april. Op donderdag 23 april worden de uitslagen bekend gemaakt.

De verkiezingen hebben dit jaar een extra lading gekregen door de roep om meer medezeggenschap van de actiegroepen Rethink UU (medewerkers) en de Nieuwe Universiteit Utrecht (studenten). Of het door de kritische geluiden van de docenten en studenten komt, is niet duidelijk, maar in vergelijking met voorgaande jaren zijn er nu op meer plekken verkiezingen nodig. Komend collegejaar zal ook geen enkele zetel onbezet blijven - dat was eerder ook wel eens anders.

Mies Steenbergen van de kiescommissie van de faculteit Bètawetenschappen vindt het een hoopvol teken dat er meer te kiezen is bij meer medezeggenschapsraden. “Als veel mensen zich aanmelden als raadslid en veel medewerkers en studenten gaan stemmen, dan betekent dat iets. Dan heb je recht van spreken als faculteitsraad.”

Verkiezingen U-raad
Voor de Universiteitsraad zijn er dit jaar twee in plaats van drie partijen. Onlangs zijn de lijsten Helder en Vuur gefuseerd. Zij gaan verder onder de naam Vuur. De Partij voor de Utrechtse Student (PvdUS) is de tweede lijst. Beide partijen hebben zich de kritiek van vorig jaar aangetrokken dat de kandidatenlijst geen goede afspiegeling was van de studentengemeenschap. Dit jaar staan op beide lijsten studenten uit alle faculteiten en het University College.

De medewerkers staan samen op lijst Vlam. En ook zij hebben meer kandidaten dan de 12 zetels die de personeelsgeleding mag bekleden.

Faculteitsraden
Vrijwel alle medewerkers en studenten van de verschillende faculteiten mogen stemmen voor hun faculteitsraad. Op enkele plekken zijn geen verkiezingen nodig. Zo hoeven Rethinkers van het eerste uur Ido de Haan en Rutger Claassen die zich hebben aangemeld voor de faculteitsraad Geesteswetenschappen niet gekozen te worden. Voor hun zetels hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.


Stand van zaken bij de verschillende medezeggenschapsraden 

Universiteitsraad

Alle medewerkers en alle studenten kunnen dit jaar stemmen voor de U-raad. Studenten kunnen kiezen uit twee lijsten: Vuur en de Partij voor de Utrechtse Student PvdUS.

Studenten
Er zijn 12 zetels voor studenten in de U-raad. Studenten kunnen kiezen uit de PvdUS die 29 en VUUR die 30 kandidaten op de lijst heeft staan.

Personeel
Ook het personeel heeft 12 zetels, evenredig verdeeld over  de districten: alfa-gamma, bèta-medisch en het ondersteunend personeel (het OBP). De kandidaten vormen samen Lijst Vlam maar per district valt er wat te kiezen:

Alfa –gamma heeft 6 kandidaten
Bèta-medische heeft 5 kandidaten
Het OBP heeft 5 kandidaten

Klik hier voor de volledige kandidatenlijsten van medewerkers en studenten. Klik hier voor het kiesreglement.


Faculteitsraden

Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (Rebo)
Studenten en bijna alle medewerkers mogen stemmen voor de faculteitsraad. Er zijn geen verkiezingen voor het personeel van het kiesdistrict Bestuur & Organisatiewetenschap. Rebo-medewerkers en studenten mogen een ‘departementsoverstijgende’ stem uitbrengen. Voorbeeld: een rechtenstudent mag stemmen op een economiestudent, een economiedocent op een rechtendocent.

Studenten
12 zetels waarvan 6 voor Rechtsgeleerdheid, 3 voor Economie en 3 voor B&O

-Voor Rechtsgeleerdheid doet mee Lijst JSVU met 9 kandidaten
-Voor Economie doet Lijst ECU’92 mee met 4 kandidaten
-Voor B&O doet Lijst USBO mee met 4 kandidaten

Personeel
12 zetels waarvan 5 voor Rechtsgeleerdheid, 3 voor Economie en 3 voor B&O

-Voor Rechtsgeleerdheid hebben zich 10 kandidaten gemeld die op de Afspiegelingslijst Rechtsgeleerdheid staan.
-Voor Economie staan er 4 kandidaten op lijst USE
-Voor B&O zijn er voor de 3 zetels precies 3 kandidaten en hoeven er geen verkiezingen gehouden te worden

Faculteit Bètawetenschappen
Studenten en medewerkers mogen stemmen voor de faculteitsraad. Er zijn voor beide geledingen verkiezingen nodig. Er zijn in totaal 14 zetels, waarvan 7 voor het personeel (voor elk departement 1 en 1 zetel voor een medewerker van de bedrijfsvoering en 7 voor studenten (voor elk departement 1, plus een algemene zetel).

Studenten
7 zetels voor studenten, voor elke departement één. De zevende zetel is een algemene zetel.

Voor de algemene zetel  is er de lijst Beter Bèta met 2 kandidaten
Voor Natuur- en Sterrenkunde is er de lijst Sons met 2 kandidaten
Voor Biologie doet de lijst Joris Jean van der Lugt mee met 3 kandidaten
Voor Informatica doet de Lijst Laat het zien mee met 2 kandidaten
Voor Wiskunde neemt de Lijst WOL met 2 kandidaten het op tegen Lijst Rutger van Eeuwijk met 1 kandidaat
Voor Scheikunde neemt Lijst Scheikunde Stem met 2 kandidaten het op tegen Lijst Vuur met 1 kandidaat
Voor Farmacie neemt Lijst Hinke Farmacie het op tegen lijst Borhani, elk met 1 kandidaat

Personeel
Voor het personeel zijn er ook 7 zetels. Voor elk departement 1 plus een zetel voor een medewerker van de bedrijfsvoering.

Voor het district Natuur- en Sterrenkunde zijn er geen verkiezingen, ook voor het district Scheikunde kan niet worden gestemd. Er zijn precies genoeg kandidaten voor het aantal zetels. Voor de departementen Biologie, Informatica, Wiskunde en Farmacie en voor de zetel voor een medewerker van de bedrijfsvoering zijn er wél verkiezingen. Voor elke zetel zijn er 2 of 3 kandidaten.

Faculteit Geesteswetenschappen
De faculteitsraad bestaat uit 24 leden waarvan 12 voor het personeel en 12 voor studenten. Voor het personeel is er alleen een verkiezing voor de zetels van het faculteitsbureau. De studenten hebben genoeg te kiezen.

Studenten
Voor de 12 studentenzetels nemen drie lijsten het tegen elkaar op. De kiezers bepalen welke lijst de meeste zetels krijgen. Er zijn geen aantallen zetels gekoppeld aan de departementen.

De lijsten zijn:
Lijst Vuur heeft 4 kandidaten.
Lijst Geestwaardig heeft 6 kandidaten
Lijst Op Drift heeft 7 kandidaten

Personeel
De 12 zetels voor het personeel zijn wel verdeeld over de verschillende disciplines, maar er zijn alleen verkiezingen voor het faculteitsbureau. Voor de 3 zetels zijn daar 4 kandidaten.
Het district Talen, Literatuur & Communicatie (TLC) heeft 3 kandidaten voor de 3 zetels; De volgende districten hebben elk 2 kandidaten voor de 2 zetels die ze in de raad hebben: Filosofie & Religiewetenschappen; Geschiedenis & Kunstgeschiedenis en Media & Cultuurwetenschappen.

Faculteit Diergeneeskunde
Voor zowel personeels- als de studentengeleding zijn er verkiezingen nodig. Medewerkers en studenten hebben elk 8 zetels in de raad.

Personeel
Er zijn 8 zetels waarvan 5 voor het district 'Personeel departementen pre- en paraklinische sector'. In totaal hebben zich 6 kandidaten gemeld. Voor dit district zijn er dus verkiezingen nodig.

Voor het district 'Personeel Departement Klinische sector' zijn precies 3 kandidaten gevonden voor de 3 zetels en zijn verkiezingen niet nodig.

Studenten
Studenten hebben 8 zetels: 4 voor bachelor- en 4 voor masterstudenten

Voor de 4 bachelorzetels zijn er twee lijsten ingediend met elk 4 kandidaten. Het gaat om de lijst Bachelor Belangen en de lijst voor de bachelorstudent.

Voor de masterzetels zijn er zelfs drie lijsten ingediend. Lijst Total masters heeft 3 kandidaten, de lijst Veterinaire studentenbelangen 4 kandidaten en voor de Partij voor de veterinair heeft 5 kandidaten.

Faculteit Geowetenschappen
Er zijn 8 zetels voor studenten en 8 voor medewerkers. Elke discipline heeft recht op een aantal zetels.

Studenten
Er zijn 8 zetels voor studenten: 3 voor Sociale Geografie & Planologie, 2 voor Aardwetenschappen en Fysische Geografie en 3 voor IMEW (Innovation, Environmental & Energy Sciences).
De lijst Facultair Overleg Orgaan FOO heeft na het voeren van sollicitatiegesprekken 8 geschikte kandiaten gevonden. Er heeft zich geen andere partij gemeld, vandaar dat er bij de studenten geen verkiezigngen zijn.

Personeel
De zetelverdeling voor het personeel is als volgt: 2 voor Sociale Geografie & Planologie, 2 voor Aardwetenschappen, 2 voor IMEW. 1 voor de Facultaire Geodiensten en 1 voor Fysische Geografie. Voor het departement Aardwetenschappen komen er verkiezingen. Er hebben zich 4 kandidaten gemeld voor 2 zetels.

Faculteit Sociale Wetenschappen
Er zijn 14 zetels in de faculteitsraad Sociale Wetenschappen, 7 voor studenten en 7 voor medewerkers.

Studenten
De 7 studentenzetels worden bezet door studenten die gesolliciteerd hebben op de positie, net als voorgaande jaren. Daarom zijn er voor studenten geen verkiezingen.

Personeel
Voor de 7 zetels voor het personeel komen er verkiezingen. Er hebben zich 9 kandidaten gemeld.

Faculteit Geneeskunde
De faculteitsraad voor Geneeskunde bestaat niet meer. Nu heeft de faculteit een Onderwijs- en Onderzoeksraad. De vekiezingen hiervoor zijn inmiddels geweest. Er zijn 9 studentenzetels die samen de studentenraad vormen en 9 zetels voor het personeel die ook zitting hebben in de ondernemingsraad zitten.


DIENSTRADEN

Dienstraad Universiteitsbibliotheek
Er zijn 7 zetels te vergeven en er zijn precies 7 kandidaten. Een aantal zit nu ook al in de Dienstraad, maar er hebben zich ook een paar nieuwe gezichten gemeld.

Universitaire Bestuursdienst
Er zijn sinds deze verkiezing 9 zetels in de Universitaire Bestuursdienst omdat het Facilitair Service Centrum vorig jaar organisatorisch onder de Bestuursdienst is komen te vallen. Voorheen had de Dienstraad van de UBD 7 zetels en het FSC een eigen dienstraad. Er zijn verkiezingen want voor de 9 zetels hebben zich 12 kandidaten gemeld.

Dit jaar valt er heel wat te kiezen. Voor de 9 zetels zijn er 12 lijsten ingediend van elk één persoon. Ze zijn mooi verdeeld over de hele Universitaire Bestuursdienst: Directie Communicatie & Marketing, Faciliair Service Centrum (2 lijsten), Algemene Dienst (2x), ITS (2x), Onderwijs & Onderzoek, Centrum voor Wetenschap & Cultuur, Finance, Control & Administration, Vastgoed & Campus en Summer School.

Elke UBD-lijst heeft minimaal 20 aanbevelingen moeten verzamelen. Steunbetuigers mogen maar voor één kandidaat een handtekening zetten. Eén kandidaat heeft 51 handtekeningen opgehaald. “Dat hebt ik nog nooit meegemaakt”, zegt Stef van de Lelie die al zo’n 10 jaar secretaris van de kiescommissie van de UBD is.

Advertentie