Vice-voorzitter Anton Pijpers wordt nieuwe baas van de universiteit

De nieuwe collegevoorzitter is een grote bekende van de universiteit. Anton Pijpers (1958) studeerde diergeneeskunde. Na een paar jaar als dierenarts gewerkt te hebben, kwam hij in 1984 als docent naar de vakgroep Bedrijfsdiergeneeskunde en Buitenpraktijk. In 1990 promoveerde hij aan de UU waar hij in 1993 benoemd werd als hoogleraar. Tussen 2000 en 2009 maakte hij een uitstapje als Algemeen Directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren te Deventer.  In 2009 werd hij decaan van de faculteit Diergeneeskunde en in 2014 trad hij toe tot het College van Bestuur als vice-voorzitter.

Pijpers is de achtste collegevoorzitter sinds de invoering van het College van Bestuur in 1971. Het is de eerste keer dat iemand die al bij de universiteit werkt de hoogste baas wordt. Eerdere voorzitters Jan Veldhuis (1986-2003) en Yvonne van Rooy (2003-2012) waren, net als Pijpers, ook alumni van de Universiteit Utrecht. Voorganger Marjan Oudeman (2012-2017) had in Groningen gestudeerd en kwam uit het bedrijfsleven. Zij was vooral binnengehaald vanwege haar netwerk.

De nieuwe collegevoorzitter is een wetenschapper en bestuurder. Binnen de wetenschap is hij thuis in de life sciences, één van de strategische thema’s van de UU. Hij is bijvoorbeeld betrokken bij het Netherlands Centre for One Health. Als vice-voorzitter heeft Pijpers zich bezig gehouden met de financiën van de universiteit en de huisvesting. Net voor de zomer presenteerde hij nog een nieuw huisvestingsplan. Hij heeft acht nevenfuncties, waarvan er drie voortvloeien uit zijn functie in het college van bestuur. Al deze functies zijn onbetaald.

Emmo Meijer, voorzitter van de Raad van Toezicht is blij met de benoeming. “Met Pijpers hebben we iemand die de universiteit goed kent en zorgt voor continuïteit. Naar onze inschatting is hij de persoon die we voor de komende vier tot acht jaar nodig hebben. Met Yvonne van Rooy hadden we een politiek bestuurder, Marjan Oudeman bracht haar netwerk uit het bedrijfsleven mee en nu hebben we iemand die de wetenschappelijke wereld goed kent, maar ook een netwerk daarbuiten heeft.  De Universiteit Utrecht wil haar internationale positie op het terrein van onderwijs en onderzoek versterken en tegelijk als universiteit middenin de samenleving staan.  Anton Pijpers kan die twee werelden heel goed verbinden”

Pijpers heeft gesolliciteerd om meer de strategische lijnen te kunnen uitzetten. "Ik vind de UU een fantastische organisatie om voor te werken. Mijn baan in het College van Bestuur is geweldig. We hebben een collegiaal bestuur, maar als voorzitter kun je toch meer richting geven aan de toekomst. Welke keuzes gaan we maken? Want ik vind dat we dat de komende tijd het profiel van de UU duidelijker moeten maken. Op welke vlakken kunnen wij excelleren? En wat ik ook belangrijk vind: hoe krijgen we meer waardering voor het onderwijs?

Volgens Pijpers is het een voordeel dat hij de universiteit van alle kanten heeft meegemaakt. Hij was student, promovendus, docent, wetenschapper en bestuurder. Hij hoopt een frisse blik te houden door goed te luisteren naar nieuwe medewerkers  en nieuwe studenten. "Mijn netwerk heb ik vooral in de veterinaire wereld en in de internationale wetenschap. De laatste jaren heb ik ook een lokaal netwerk opgebouwd. Ik denk dat het in deze functie niet zo moeilijk is dat netwerk verder uit te bouwen." 

Begin juli leek er witte rook te zijn voor een opvolger van Marjan Oudeman. Maar uiteindelijk trok de kandidaat zich terug. Emmo Meijer: “Ik was aangenaam verrast dat veel goede kandidaten belangstelling hadden. We hebben eerst een longlist en daarna een shortlist gemaakt. Bij de keuze hebben we vooral gekeken naar de balans in het College van Bestuur. En dan kan het zijn dat mensen nog op het laatste moment afhaken. Maar het is ons met de benoeming van Pijpers wél gelukt om voor de opening van het academisch jaar een zeer geschikte kandidaat te vinden.”

Nu Pijpers voorzitter wordt, komt de vacature van vice-voorzitter in het College van Bestuur vrij. Deze moeten worden opgevuld. Bovendien heeft rector Bert van der Zwaan, die dit voorjaar 65 is geworden, aangekondigd dat hij in maart 2018 tijdens de dies zal vertrekken. Ook daarmee gaat de Raad van Toezicht nu aan de slag. Emmo Meijer: “We moeten weer vol aan de bak. Eerst gaan we op zoek naar een vice-voorzitter, dan naar een rector. Het is nog niet duidelijk hoe de procedure zal verlopen. Maar bij de benoeming van de rector, zullen we wat mij betreft eerst binnen de Universiteit Utrecht kijken.”

Lees hier enkele reacties op de benoeming van Anton Pijpers.

Eerdere collegevoorzitters van de UU

Boy Trip (1971- 1973)
A.W. Siewertsz van Reesema (1973-1978)
Anthonie Wattel (1979 – 1982)
Leen Ginjaar (1982-1986)
Jan Veldhuis (1986-2003)
Yvonne van Rooy (2003-2014)
Marjan Oudeman (2014- 2017)
Anton Pijpers (2017-...)

Advertentie