Vicevoorzitter Annetje Ottow vertrekt naar de Universiteit Leiden

Foto Arnoud Mooij

De hoogleraar Economisch Publiekrecht kwam in 2007 naar de Universiteit Utrecht. In september 2014 werd ze decaan van de faculteit Rebo en in 2018 trad ze toe tot het College van Bestuur als vicevoorzitter.

Ottow profileerde zich als bestuurder op diversiteit, zowel op de werkvloer als in de collegebanken. Als Rebodecaan was ze voorzitter van de Taskforce Diversiteit en heeft sindsdien die focus op diversiteit en inclusie nooit losgelaten. Recent sprak ze zich uit tegen racisme en riep de universiteit op tot meer zelfreflectie “We moeten kritisch in de spiegel kijken. Wat kan er beter? Daarvoor moeten we het gesprek met elkaar aangaan.”

Op het gebied van diversiteit in de collegebanken richt ze zich onder meer op leerlingen van de basisschool die als eerste van de familie naar de universiteit kunnen gaan. Ze startte een project met buddies voor eerstegeneratiestudenten. Op de werkvloer heeft de LBHT+ gemeenschap haar aandacht, net als medewerkers en studenten met een beperking.

Personeelsbeleid
Ook heeft ze zich ingezet het aantal vrouwelijke hoogleraren aan de UU te laten toenemen, al was ze in de laatste vergadering van de Universiteitsraad geen voorstander van een  genderquotum. “De UU scoort landelijk gezien het beste. Wij hebben een traditie van streefcijfers en cultuurverandering. Diversiteit blijft voor de universiteit een dringend vraagstuk, de discussie gaat over de manier waarop. Aan een quotum zitten veel juridische haken en ogen en als je naar de cijfers kijkt, zien we al een enorme vooruitgang.”

Ottow heeft de afgelopen jaren een boost gegeven aan een ander soort van personeelsbeleid. “Voor de verandering van cultuur is het belangrijk om meer op teamsamenwerking in te zetten”, zei ze in DUB. Met name zag ze daar een grote taak voor leidinggevenden weggelegd. In 2018 kwam ze met het voorstel om de positie van tijdelijke medewerkers te verbeteren. Ze zouden een aanstelling voor vier jaar krijgen. Dat het niet altijd lukte, maakte Ottow radeloos. In een Universiteitsraadsvergadering riep ze dat ze er klaar mee was en zich bezon op strengere sancties.

In het takenpakket van Ottow zitten ook de financiën. Ze moet in die functie waken over het huishoudboekje. De afgelopen jaren had ze daarbij een bijzondere oproep. Namelijk dat er meer geld uitgegeven moest worden omdat de reserves anders te groot zouden worden.

Nieuwe uitdaging
Met haar vertrek naar Leiden, keert Ottow (1965) terug naar haar alma mater. Ze studeerde daar rechten om vervolgens een Master of Law in Londen te halen. Tussen 1990 en 2006 was ze advocaat bij twee verschillende kantoren, eerst bij De Brauw Blackstone Westbroek, later bij Houthoff Buruma waar zij partner was. Van 2006 tot 2013 was Ottow lid van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). In juni 2006 promoveerde ze aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in toezicht(houders), marktordening, mededinging en Europees recht.

In een persbericht van de universiteit zegt Ottow zelf over haar vertrek: “Het is voor mij na veertien jaar bij de Universiteit Utrecht een prachtige nieuwe uitdaging. Ik krijg een andere rol en een andere inhoudelijke focus. Bovendien weet ik uit ervaring dat van tijd tot tijd wisselen van omgeving mij inspireert en scherp houdt. Daar verheug ik me op. Tegelijk neem ik met pijn in het hart afscheid van de UU en vooral ook van de geweldige collega’s en studenten die ik de afgelopen jaren in alle hoeken en gaten van de universiteit heb leren kennen.”

Voor de universiteit betekent haar vertrek dat er weer gezocht moet gaan worden naar een nieuwe vicevoorzitter. Op dit moment bestaat het bestuur uit drie oud decanen van de universiteit zelf. Met Ottow vertrekt ook de enige vrouw uit het college. De andere collegeleden zijn rector Henk Kummeling en voorzitter Anton Pijpers.

Het is aan de Raad van Toezicht om het initiatief in dit proces nemen. Voorzitter van de Raad van Toezicht is Joanne Kellermann. In het bericht van de UU spreekt ze haar waardering uit . voor “de wijze waarop ze bijvoorbeeld onderwerpen als duurzaamheid, diversiteit en leiderschapsontwikkeling op de universitaire agenda heeft gezet.”

Advertentie