Vijfde UU-werkgroep buigt zich over werkdruk

Thuis werken is niet altijd makkelijk, zeker niet als de kinderen je computer overnemen, foto Pixabay

De vier werkgroepen die vorige week zijn ingesteld, hebben elk een eigen opdracht gekregen. Zo kijkt een van de werkgroepen naar het onderwijs en hoe de UU kan omgaan met eventuele studievertraging. De werkgroep Onderzoek kijkt naar de gevolgen van de coronamaatregelen voor het werk van wetenschappers en de werkgroep Financiën rekent de financiële gevolgen uit van de coronamaatregelen voor de universiteit. De vierde werkgroep kijkt naar de praktische zaken. Een voorbeeld hiervan is hoe lokalen ingericht moeten worden om fysiek onderwijs mogelijk te maken in de anderhalvemetersamenleving. En nu is er een vijfde werkgroep die moet gaan kijken naar de werkdruk. Alle werkgroepen zijn aangesloten bij de commissie van de VSNU die landelijke toekomstscenario’s en beleid voorbereiden.

Werkdruk is al jaren een onderwerp van gesprek binnen de Universiteit Utrecht, maar nu iedereen vanuit huis moet werken, krijgt werkdruk een ander gezicht. Docenten hebben zich bijvoorbeeld in korte tijd allerlei nieuwe technieken eigen moet maken om online onderwijs te verzorgen en online te toetsen. En dat vaak in combinatie met het onderwijzen van de eigen kinderen die thuisonderwijs krijgen. Alles is nu anders en het universiteitsbestuur schrijft elke keer in haar ‘corona-update’ om niet het uiterste van jezelf te vergen.

Het bestuur schrijft vandaag: “Wij hebben als bestuur behoefte om werkdruk niet alleen in algemene zin te adresseren maar meer concrete handvatten aan jullie aan te kunnen reiken, voor zowel de periode nu, waarin we vrijwel allemaal nog thuis werken, als voor de periode van opstart als er sprake is van een versoepeling van overheidsmaatregelen. De werkgroep gaat ons hierbij ondersteunen.”

Het College van Bestuur verwijst hierbij naar een artikel op de site van de UU van hoogleraren Human Resources Management Paul Boselie en Eva Knies met de kop ‘Het mag best wat minder zijn, welzijn is belangrijker’. Hierin wordt vooral aan leidinggevenden tips gegeven hoe zij de werkdruk van hun team in goede banen kunnen leiden. Zo zegt Paul Boselie: “De huidige werksituatie nodigt uit tot een 24/7 maatschappij waarin iedereen continu ‘aan’ staat. Dat gaan we niet lang volhouden. Zorg dat medewerkers ook vrij nemen en vakantie opnemen om bij te kunnen komen.”

Advertentie