Zieltjes winnen voor politieke standpunten mag niet op universitair terrein

In 2016 voert de Socialistische Partij actie in De Uithof, dat mag nu niet meer. Foto DUB

Het was niet altijd duidelijk of een politieke partij kiezers mocht winnen op bijvoorbeeld het terrein van Utrecht Science Park. Of dat een sponsor van een formule-1 team gratis blikjes drank mocht uitdelen. Nu heeft de universiteit de regels aangescherpt en vastgelegd. Politieke partijen, religieuze en levensbeschouwelijke instellingen hebben voor promotie hier niets te zoeken. Ook mensen die niet verbonden zijn aan de UU die een handtekeningenactie houden, hoeven hiervoor niet naar het Utrecht Science Park, de International Campus of een UU- terrein in de binnenstad te komen.

Met het beleid zijn veel ongeschreven regels op papier vastgelegd. Hierdoor komt een eind aan de verwarring die al jaren gaande is. Zo was er discussie over de Internationale Socialisten die kranten uitdeelden op het plein bij de Universitaire Bibliotheek in De Uithof. En over de omroep BNN die onder studenten nieuwe leden zocht. Volgens het beleid zullen dit type activiteiten niet meer voorkomen.

Wat nu ook duidelijk is, is dat voor een promotieactiviteit van te voren toestemming moet worden gevraagd. Dat is tot nog toe niet altijd het geval, zegt communicatiemedewerker Tanja Krieger. Is er geen toestemming gevraagd, dan kunnen de medewerkers van het Facilitair Service Centrum wijzend naar het beleid mensen vragen te stoppen met hun promotieactiviteit. Daar vallen bijvoorbeeld ook acties onder waarbij bedrijven ongevraagd hoesjes op fietszadels schuiven.

Ook het neerleggen van een stapel flyers is nu officieel verboden. Dit vanwege de gedachte dat flyers niet duurzaam zijn. Mochten organisaties toch papier willen uitdelen, mag dit alleen bij hoge uitzondering en met toestemming van het Facilitair Service Centrum. De flyer mag nog alleen in de handen van een persoon worden gedrukt.

Wie nog wel promotieactiviteiten mag organiseren zijn door de universiteit erkende studentenorganisaties en studieverenigingen van de Hogeschool Utrecht en dan alleen voor de eigen organisatie. Studenten en medewerkers van de medezeggenschap mogen alleen nog in het kader van de verkiezingen een promotieactie houden. Medewerkers krijgen toestemming voor een dergelijke activiteit als hun actie bijvoorbeeld de kaartverkoop van een faculteitsfeest moet vergroten of een voor de universiteit relevant onderwerp onder de aandacht moet brengen.

Commerciële partners en de cateraars van de UU die een duidelijk belang voor studenten of medewerkers onder de aandacht willen brengen, kunnen ook toestemming voor een actie krijgen net als studenten of medewerkers die een actie uitvoeren voor een goed doel. Het beleid gaat per direct in.

Advertentie