Zwaartekrachtmiljoenen voor acht Utrechtse onderzoekers

Creative commons: pixabay

Zes groepen topwetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten krijgen in totaal 113,8 miljoen euro voor fundamenteel onderzoek. De beurzen maken onderdeel uit van het zwaartekrachtprogramma van het ministerie van OCW. Utrechtse onderzoekers doen mee aan vijf van de zes gehonoreerde programma's. 

Interdisciplinair en baanbrekend onderzoek
De consortia krijgen tussen de 17,4 en 20,3 miljoen euro voor baanbrekend onderzoek naar onder meer complexe hersenaandoeningen, de ontwikkeling van stressbestendige landbouwgewassen en het ontstaan van chronische ziekten.

Met het geld kunnen de onderzoekers tien jaar lang toponderzoek doen. Bij het programma ligt de nadruk op interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende universiteiten. De Vrije Universiteit (2x), de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Maastricht, de Universiteit Utrecht en de Universiteit Twente hebben het geld als penvoerende instellingen in ontvangst genomen.  

Acht Utrechtse wetenschappers
De Utrechtse hoogleraar Roel Vermeulen (Diergeneeskunde) is hoofdaanvrager van één van de gehonoreerde zwaartekrachtprogramma's. Hij ontvangt 17,4 miljoen euro om onderzoek te doen naar de combinatie van factoren die van invloed zijn op het ontstaan van chronische ziekten. Hoogleraar Iris Engelhard (Sociale Wetenschappen) is één van de onderzoeksleiders bij het programma dat zich richt op psychische aandoeningen. Daarnaast zijn hoogleraren Jeroen Pasterkamp (UMCU), Elly Hol (UMCU), Mei-Po Kwan (Geowetenschappen), Rick Grobbee (UMCU), Corné Pieterse (Bètawetenschappen) en Ingrid Robeyns (Geesteswetenschappen) mede-aanvragers bij drie andere projecten.

1 op de 6 aanvragen gehonoreerd
De zwaartekrachtbeurzen komen van het ministerie van OCW en worden verdeeld door een internationale beoordelingscommissie van wetenschapsfinancier NWO. In totaal ontving NWO 34 aanvragen, waarvan er zes werden gehonoreerd.

NWO-voorzitter Stan Gielen is blij dat er in de consortia meer jonge wetenschappers dan voorheen meedoen. Er is gevraagd hen meer bij het onderzoek te betrekken en dat lijkt effect te hebben gehad. Naast de reeds werkzame onderzoekers stellen de consortia per project gemiddeld 36 nieuwe PhD-studenten, 14,5 postdocs en 1,5 tenure trackers aan.  

Advertentie