Zorg voor meer zichtbaarheid diversiteit en inclusie op het Utrecht Science Park

Een kleurrijk symbool dat blijvend beeldend aandacht vraagt voor diversiteit en inclusie op het gebied van culturele achtergrond, sekse, gender en seksuele diversiteit, mag niet ontbreken op een van de meest belangrijke studielocaties van ons land. In december riepen we Utrechtse stadsbestuur op om naast de binnenstad ook in andere Utrechtse wijken te werken aan meer zichtbaarheid van diversiteit en inclusie. Vandaag doen we deze oproep aan de onderwijsinstellingen op het Utrecht Science Park!

We vinden het mooi om te zien dat zowel de Hogeschool Utrecht als de Universiteit van Utrecht beide op hun unieke eigen wijze bezig zijn om hun diversiteit en inclusie beleid op maat vorm te geven. Het is belangrijk dat er een veilige leer- en werkomgeving is, waarin iedereen zich thuis voelt en zich kan ontplooien, ongeacht hun gender, culturele achtergrond, seksuele geaardheid, geloof en lichamelijke beperking.

Natuurlijk zijn inhoudelijk goede voorstellen die passen bij een opleiding van groot belang om stevige stappen vooruit te zetten. Tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat ook zichtbaarheid belangrijk is. Utrecht Science Park is een Utrechtse wijk waar veel jongeren zich dagelijks bevinden. Hier krijgt de toekomst van ons land vorm. En juist daarom wat ons betreft een belangrijke plek om diversiteit en inclusie ook beeldend zichtbaar te maken. 

Bij het recent gepresenteerde landelijke actieplan voor diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs deed het hbo niet mee. Naar eigen zeggen omdat het plan teveel gericht is op de universiteit. Wij vragen de Hogeschool, Universiteit Utrecht en de gemeente Utrecht om wat betreft dit onderwerp gezamenlijk de schouders eronder te zetten en te zorgen voor meer zichtbaarheid van diversiteit en inclusie op dit terrein. Want vooruitgang boeken gaat niet vanzelf. Daar hebben we elkaar voor nodig.

 

Mede ondertekend door:

- Studentenvakbond (LSVb)
- COC Midden-Nederland
- Maryse Leloup, onderwijskundig adviseur Universiteit Utrecht
- Students4Students
- Nine de Jonge, Docent Universiteit Utrecht
- Colored Qollective
- Werkgroep Diversiteit Hogeschool Utrecht
- Felix van Vught, Docent, onderwijsadviseur en trainer Hogeschool Utrecht
- GSA Hogeschool Utrecht
- Aukje Molenaar, studieadviseur Geesteswetenschappen UU
- Corporate Queer

Tags: Diversiteit

Advertentie