Elias van Mourik

Elias van Mourik

Elias van Mourik is derdejaars student Social Work aan de Hogeschool Utrecht. Hij zet zich al jaren in voor gelijkheid, empowerment, diversiteit en inclusie. Hij heeft met zijn organisatie, ZAT (https://instagram.com/zatstuderen, niet bedoeld als reclame maar om wellicht door te kunnen verwijzen), bijgedragen aan veranderingen aan het leenstelsel. Daarnaast is hij student-onderzoeker bij Students4Students, een project toegedeeld vanuit het Ministerie van Onderwijs, dat zich inzet voor diversiteit en inclusie in het onderwijs.

Ook is hij vrijwilliger bij COC Midden Nederland en Jong&Out, organisaties die zich inzetten voor de LHBTI+ gemeenschap. Tot slot zet hij zich ook in voor het welzijn van de gehele samenleving.