minister van onderwijs

Nieuws

Racisme en discriminatie in hoger onderwijs

Wat gebeurt er tegen, wil Kamer weten

Nieuws

Nog steeds geen duidelijkheid

Tijd dringt voor deelnemers aan ‘flexstuderen’

Nieuws

Nieuwe melding over wangedrag

Wiersma was “te scherp” en is opgestapt

Nieuws

UU-centrum voor elektronenmicroscopie geopend

Vier faculteiten verenigd om samen fundamenteel onderzoek te doen

Nieuws

Verkiezingen medezeggenschap

Dijkgraaf heeft “grote zorgen” om lage opkomst

Nieuws

Minister na Kamervragen over kritisch rapport

Sliert tijdelijke contracten? Dijkgraaf vindt het niet kunnen

Nieuws

Compensatie 'pechstudenten' blijft uit

Dijkgraaf beweegt nauwelijks in eerste begrotingsdebat

Nieuws

Dijkgraaf schrikt van negativiteit studenten

Ergernis bij minister: hoezo ‘pechgeneratie’?