Bart Hekkema

Bart Hekkema (1994) behaalde een onderwijsbevoegdheid voor het vak geschiedenis. Stond tijdens zijn afstudeerstage voor de klas maar vond dat hij nog niet was uitgeleerd. Schreef zich daarom in voor Europese Talen en Culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen, en kwam uiteindelijk uit bij het Engels. Interesseert zich voor de geschiedenis van sociale bewegingen en democratisering in de stedelijke omgeving. Was betrokken bij de oprichting van studentenbeweging Democratische Academie Groningen.