Bas de Gaay Fortman

Bas de Gaay Fortman

Bas de Gaay Fortman was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1972  landelijk lijsttrekker van de PPR, de Politieke Partij Radikalen. De partij steeg van twee naar zeven zetels. De Gaay Fortman was fractievoorzitter en woordvoerder op de gebieden ontwikkelingssamenwerking, justitie, defensie, buitenlandse zaken en economische zaken. Van 1977 tot 1991 was hij lid van de Eerste Kamer. Na 1991 ging de PPR op in GroenLinks.

De Gaay Fortman is vanaf september 2000 verbonden aan het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) in Utrecht. Hij is hoogleraar Political Economy of Human Rights aan de Universiteit Utrecht en emeritus hoogleraar Political Economy aan het Institute of Social Studies in Den Haag. Tevens is De Gaay Fortman Chair van het Working Programme "Ordering and disordering: states societies and conflict" van the Netherlands Research School for Development Studies (CERES) verbonden aan de Universiteit Utrecht en had hij zitting in de subcommissies mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking van de Adviesraad Internationale Vraagstukken.