Diede Kok

Diede Kok

Diede Kok is vierdejaars student en studeert  zowel Geschiedenis als Rechten. Vorig jaar was hij lid van de faculteitsraad Geesteswetenschappen en heeft onder meer bijgedragen aan de invulling van kwaliteitsafspraken. Dit jaar is hij co-voorzitter bij de faculteitsraad van REBO als eenmansfractie vanuit partij VUUR.