Emma Carpay

Emma is Carpay is 22 jaar en vierdejaars student Taal- en cultuurstudies. Zij zit namens de fractie VUUR in de Universiteitsraad. Haar streven is te werken aan een duurzame, student-gerichte en inclusieve Universiteit Utrecht.