Jesse Wijlhuizen

Jesse Wijlhuizen

Jesse Wijlhuizen volgde twee bachelors: Filosofie en Sociologie, van de laatste ontving hij een diploma met honours. Daarnaast hzat hij in het collegejaar 2019-2020 namens Lijst Vuur in de Universiteitsraad. Hij was  voorzitter van studievereniging Usocia van Sociologie en voorzitter van de subsidieverstrekker van het universiteitsfonds STUF. In december was Jesse een van de veelbelovende vijftien van 2019 bij DUB.