Maranke Wieringa

Maranke Wieringa

Maranke Wieringa (zij/haar, die/diens) is promovenda aan de Universiteit Utrecht, en heeft een achtergrond in de Cultuur- en Mediawetenschappen met een specialisatie in software en data. Diens dissertatie onderzoekt rekenschap rondom algoritmische systemen in Nederlandse gemeenten. Binnen de Universiteit Utrecht is Maranke deel van het Datafied Society onderzoeksplatform en doceert ze verscheidene cursussen over (geesteswetenschappelijke) data-analyse. Diens academische interesses liggen op het kruispunt van software en data (bijv. tool kritiek en algoritme studies).

Maranke Wieringa (she/her, they/them) is a Ph.D. Candidate at Utrecht University, and has a background in Cultural Studies and Media Studies, with a specialization in software and data. Their dissertation investigates algorithmic accountability in Dutch municipalities. At Utrecht University, Maranke is part of the Datafied Society research platform, and teaches various courses on (scholarly) data analysis. Their academic interests lie at the intersection of software and data (e.g. tool criticism, algorithm studies).