Robin Wisse

Robin Wisse

Robin Wisse is bijna klaar met haar bachelor Wijsbegeerte en bracht het afgelopen jaar door als uitwisselingsstudent aan UC Berkeley. Eerder had ze een bestuursfunctie bij haar studievereniging en werkte ze als student-assistent. Komend jaar zit ze in de universiteitsraad. (30/05/2017) Robin Wisse is finishing her bachelor degree in Philosophy and spent this year as an exchange student at UC Berkeley. She was on the board of her study association and worked as a student-assistant. Next year, she has a seat on the university council. (30/05/2017)