Anya Luscombe's picture
Anya Luscombe
Anya Luscombe is universitair hoofddocent aan University College Roosevelt, een van de university colleges van de Universiteit Utrecht. Van september t/m december 2017 is zij verbonden als Fulbright scholar aan Bard College in Annandale-on-Hudson, waar ze les geeft in Mensenrechten & Media en onderzoek doet naar Eleanor Roosevelt. //////////////////////////// Anya Luscombe is associate professor of media at University College Roosevelt, one of Utrecht University's liberal arts and sciences colleges. From September-December 2017 she is a Fulbright scholar at Bard College, in Annandale-on-Hudson, where she is teaching Human Rights & Media and doing research into Eleanor Roosevelt.