Tien opzienbarende publicaties uit tien jaar DUB

Afscheid van een begenadigd stukjesschrijver
Erik Hardeman was bij de start van DUB de eerste ad interim hoofdredacteur. Een jaar lang bleef hij nog aan DUB verbonden alvorens met pensioen te gaan. Daarna ging hij door met schrijven voor DUB. In die zin was Hardeman de connectie tussen het Ublad en DUB. Zijn naam leeft nog voort. Zijn volhardende nieuwsgaring wordt nog altijd geroemd, net als zijn legendarische reeks columns Schreef . Bij zijn vertrek werd het Erik Hardeman-stipendium opgericht: elk jaar kiest DUB een nieuwe campuscolumnist die dit stipendium krijgt . Bij zijn afscheid in mei 2011 vroegen we Folia-hoofdredacteur Jim Jansen om Hardeman te interviewen. ‘Ik journalist? Welnee, ik schreef stukjes’.


 

Springplank voor de videomakers van Streetlab
Als nieuwe site had DUB ook al direct video’s. Een groep enthousiaste studenten van zowel de School voor Journalistiek als de universiteit gingen hiermee aan de slag onder de titel DUB&Dwars. Onder hen ook mensen als Stijn van Vliet en Jasper Demollet die later furore maakten met het televisieprogramma Streetlab. Hun filmpjes stelden op hilarische wijze studententhema’s aan de orde: smerige dingen in studentenhuizen, student & huisdier, hbo- versus wo-studenten, op vakantie zonder geld, Utrechters over studententaal. Ze vroegen studenten op straat naar hun mening en speelden een sketchje. Zoals deze video: hospiteren, dat doe je dus niet zo.


 

Helpt Ritalin als je tentamen moet doen?
Ook een kleine 10 jaar geleden hadden studenten al stress. En werd in de wandelgangen gesproken over het nemen van een pilletje en of dat zou kunnen helpen de prestaties te verbeteren. Redacteur Ernst-Jan Hamel vroeg het drugsonderzoeker Toine Pieters en sprak met enkele studenten over hun ervaringen. Deadline? Tentamen? Slik Ritalin.


Landelijke aanpassing naar aanleiding van klacht over benadeling Grade Point Average voor Utrechtse studenten
Toenmalig promovendus Edwin Dalmaijer schreef in DUB een analyse hoe de manier waarop de Universiteit Utrecht cijferlijsten omzet naar het Amerikaanse Grade Point Averag, nadeling uitpakt= voor studenten die naar het buitenland willen. Het werd een kwestie waarover DUB bleef schrijven. Uiteindelijk is de zaak door de rector aanhangig gemaakt bij de andere universiteiten en is het systeem aangepast.


 

 

Kritisch verhaal over bijbanen collegevoorzitter
Een universiteitsblad moet ook kritisch zijn. Als het gaat om declaraties van bestuursleden of om reiskostenvergoeding voor de dienstauto. Een voorbeeld van een eigen kritisch onderzoeksverhaal ging over de vraag hoeveel bijbanen een collegevoorzitter kan hebben in combinatie met een fulltime functie aan de universiteit. In het artikel zocht DUB uit om welke bijbanen voorzitter Marjan Oudeman had en of ze daarnaast nog wel tijd had voor haar werk aan de UU. Het initiatief werd niet in dank afgenomen, maar ook niet gecensureerd.


 

 

De Utrechtse Olympische helden
Dit jaar zullen we het moeten doen zonder Olympische Spelen. Overal zie je dat melancholisch teruggekeken wordt naar successen uit eerdere periodes. Dan is het tijd om het megaproject van DUB van vier jaar geleden erbij te pakken. Redacteur Xander Bronkhorst zette alle Olympische helden van de UU sinds 1908 op een rij.


 

De veelbelovende vijftien
Een vergelijkbaar project startte DUB een jaar later. De UU barst van het talent, op tal van terreinen. Of het nu gaat om onderzoek, bestuur, vrijwilligerswerk, cultuur of sport. Vanaf 2017 maken we elk jaar een lijst met vijftien uitblinkers van onder de 25 jaar. Kritiek kwam er ook. Focus je niet te veel op alleen toppers. En DUB zou DUB niet zijn als we daar niet ook een artikel over zouden schrijven.Meer open access en minder nadruk op individuele toppers
Ook in het onderzoek heerst de vraag al jaren of er niet te veel gekeken wordt naar de toponderzoekers, zij die alle beurzen in de wacht slepen. In 2018 was vertrekkend rector Bert van der Zwaan gasthoofdredacteur. Hij gaf DUB interessante opdrachten voor artikelen, onder meer hoe je het teamwerk in de wetenschap meer waardering kunt geven. Maar ook over de grenzen van duurzaamheid, de vraag waarom sommige studies het imago hebben makkelijk dan wel moeilijk te zijn (video) en waar de harstocht van de onderzoeker precies in schuilt.


 

Het studentikoze woordenboek

Het was een project voor tijdens de Utrechtse Introductie Tijd: vragen aan studenten wat typische studentikoze woorden zijn, deze voorleggen aan eerstejaars en kijken of zij de betekenis kennen. Daaraan gekoppeld schreven we een verkiezing uit tijdens de UIT:  wat is het mooiste woord. Het werd een doorslaand succes. Er kwam veel input van studenten die met de meest ongrijpbare suggesties kwamen. Aanduwen, bruine fruitschaal, zeester, ufje en nog veel meer woorden zijn in het woordenboek opgenomen. En het blijkt een project dat nog altijd aangevuld wordt. Het afgelopen jaar was dit artikel elke maand het meest gelezen verhaal.


Studeren en diversiteit: wat als je je geloof verliest?
Is de universiteit een witte universiteit? Die vraag lijkt al weer achterhaald. De discussie gaat steeds meer over hoe je omgaat met studenten die een diverse achtergrond hebben. Er kwamen Kamervragen over studentenvereniging Insan omdat bij een bijeenkomst mannen en vrouwen gescheiden zouden zitten in een collegezaal. Maar ook indringende verhalen van studenten die tijdens hun studie hebben gebroken met hun geloof. Annelies Waterlander maakte twee portretten van studenten die openhartig over hun ervaringen spraken.


Themamagazine over student en stad: Utrecht krijgt ballen

In de afgelopen jaren bracht DUB verschillende themamagazines uit. Ze gingen bijvoorbeeld over masteronderwijs, het groene geweten, de digitale universiteit en diversiteit. Het laatste themamagazine maakten we naar aanleiding van 50 jaar onafhankelijke journalistiek aan de universiteit. We stelden de relatie student en niet-student door de jaren heen aan de orde. Xander Bronkhorst schreef een essay over die geschiedenis. Braaf Utrecht krijgt steeds meer ballen.

Tags: dub

Advertentie