U-raadsverkiezingen: de keuze is reuze (voor sommigen)

Creative commons: pixabay

De Universiteitsraad is het centrale medezeggenschapsorgaan van de UU. De raad die bestaat uit twaalf studenten en twaalf medewerkers van de universiteit. Studenten gaan jaarlijks naar de stembus om hun vertegenwoordigers te kiezen, medewerkers eens in de twee jaar. Dit verkiezingsjaar mogen zowel medewerkers als studenten hun stem uitbrengen.

Dit jaar hebben UU’ers meer keuze dan voorgaande jaren, blijkt uit de vastgestelde kieslijsten. Waar er zich vorig jaar 82 studenten verkiesbaar stelden voor de Universiteitsraad, zijn dat er dit jaar 105. Deze toename is deels toe te schrijven aan de komst van de nieuwe partij UUinActie. Deze lokale delegatie van de landelijke actiegroep WOinactie is de eerste partij in de Utrechtse Universiteitsraad die zich zowel verkiesbaar stelt voor de personeels- als studentzetels.

Rechtenstudent Stephan Verhulst en student Nederlands Ashley van Driel namen het initiatief voor de nieuwe medezeggenschapspartij. Zij zijn van mening dat de werkdruk, studentenstress en de achterblijvende investeringen in het onderwijs niet alleen landelijk opgepakt moeten worden. Ashley zei eerder tegen DUB: “Niet alleen onderwijsminister Ingrid van Engelshoven heeft daar invloed op, ook het College van Bestuur van de universiteit speelt daarin een grote rol.”

Vijftien U-raadsleden opnieuw verkiesbaar
Vijf van de huidige studentleden van de U-raad en tien van de leden van de personeelsgeleding hebben zich opnieuw verkiesbaar gesteld. Hoewel zij niet allemaal op ‘verkiesbare’ posities staan, hoeft dat niet iets te betekenen. Leden van de Universiteitsraad kunnen ook met voorkeursstemmen gekozen worden.

Eén van de studenten die opnieuw op de kieslijst staat is student Floris Boudens van Lijst Vuur. Hij kwam de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws doordat hij de declaraties van Anton Pijpers onder de aandacht bracht bij Kamerlid Zihni Özdil. Als die bekendheid de student voldoende voorkeursstemmen oplevert, dan overweegt hij een tweede termijn in de U-raad.

Floris: “Als de kiezer mij met voorkeursstemmen kiest en dat zou niet te koste gaan van de eerste zes kandidaten op onze lijst, dan ga ik nog een jaar de Universiteitsraad in. Maar ik ga geen campagne voor mijzelf voeren. Ik wil niet dat andere hun ambities niet kunnen najagen door mij. Daarbij heb ik er vertrouwen in onze nieuwe kandidaten en denk ik dat zij mijn strijd voort zullen zetten.”

Het U-raadslid kan niet inschatten of zijn nieuw verworven bekendheid hem voorkeursstemmen zal opleveren. “Het is moeilijk in te schatten hoe goed studenten de media volgen.” Daarbij is het de vraag of de partij deze verkiezingen meer dan zes zetels zal halen. Na de vorige verkiezingen kreeg Lijst Vuur zeven van de twaalf zetels, maar inmiddels staat de teller op zes doordat raadslid Tymen Cobelens een week geleden de overstap maakte naar de PvdUS. “En dan is er dit jaar nog een nieuwe partij die meedingt voor zetels”, vult Floris aan.

Niet alle zetels bij personeelsgeleding gevuld
Bij de personeelsgeleding is er geen verkiezing voor de zetel van het UMCU en ook niet voor het ondersteunend personeel. De twaalf plaatsen voor medewerkers van de universiteit zijn opgesplitst in drie 'kwaliteiten'. Elk van deze groepen heeft recht op vier zetels in de raad om zo te garanderen dat het medezeggenschapsorgaan zowel uit wetenschappelijk- als ondersteunend personeel (obp) bestaat. Het gaat daarbij om: wetenschappelijk personeel alfa/gamma’, ‘wetenschappelijk personeel bèta/medisch’ waarvan één zetel gereserveerd is voor geneeskunde en ‘ondersteunend en beheerspersoneel’.

Er hebben zich echter maar drie obp’ers kandidaat gesteld voor de vier beschikbare zetels. Deze zijn allen van Lijst Vlam. Dat drietal is daarmee automatisch verkozen. De zetel die niet door obp'ers gevuld zal worden, zal volgens het kiesreglement als restzetel toegekend worden aan de partij die bij de verkiezingen de meeste stemmen krijgt. Dat al duidelijk is naar wie de zetels binnen het domein obp gaan, betekent niet dat ondersteunend personeel niet meer kan stemmen. Het staat medewerkers vrij om te stemmen op een andere kwaliteit dan degene waartoe zij behoren. Ondersteunend personeel kan dus een stem uitbrengen binnen het domein alfa/gamma of bèta/medisch.

Ook voor de vaste Geneeskunde-zetel zijn er geen verkiezingen. Bij het UMC die eigen verkiezingen organiseert voor deze zetel, meldde zich slechts één kandidaat. Het gaat om Erna van Wilsem die op dit moment ook al namens Geneeskunde in de Universiteitsraad zit.

Opvallend is verder dat er zich geen medewerkers kandidaat hebben gesteld vanuit de faculteit Diergeneeskunde. Ook zijn er geen medewerkers van University College Utrecht of University College Roosevelt op de kandidatenlijsten te vinden. De verkiesbare studenten zijn wel afkomstig van alle faculteiten.

Kandidaten per faculteit
In onderstaande tabel staat per faculteit aangegeven hoeveel studenten en medewerkers zich kandidaat hebben gesteld voor de Universiteitsraad. Wie het aantal studenten uit deze tabel optelt, komt boven de 105 uit. Dit komt doordat een aantal studenten studeert aan meer dan één faculteit. In dit geval zijn ze bij beide faculteiten meegenomen. Zo studeert Bas Bollaart, nummer 28 op de kandidatenlijst van De Vrije Student, zowel aan de faculteit Geesteswetenschappen als aan de faculteiten Bètawetenschappen en Recht, Economie, Bestuur en Organisatie.

De Universiteitsraadsverkiezingen vinden plaats van 20 tot en met 22 mei. Studenten en medewerkers kunnen daarnaast stemmen voor de dienstraad en faculteitsraden.

Advertentie