Economiestudenten zorgen voor twee genomineerde docenten

Zes UU-docenten in de race voor Docentprijzen 2023

docent college foto: DUB
Foto: DUB

De mail die Pola Marcińczak woensdagavond opende, bevatte een wel heel grote verrassing. Allebei de docenten die zij als coördinator Educational Affairs had voorgedragen namens de studievereniging ECU’92 blijken te zijn genomineerd voor de universitaire docentenprijzen. “Zoiets verwacht je dus echt niet.”

Dat de vereniging van de Engelstalige economie-opleiding als enige dubbel succes heeft geboekt bij de voordrachten voor de Docentprijs en de Docenttalentprijs, wist ze toen ook nog niet. Maar Pola heeft er met haar collega-bestuursleden dan ook behoorlijk wat tijd en energie in gestopt voordat zij hun docenten Karlijn Morsink en Mathias Boënne aandroegen.

“We hebben met heel veel studenten gesprekken gehad voordat we tot deze keuze kwamen en onze motivatie naar de jury stuurden. We interviewden niet alleen studenten binnen onze vereniging, maar ook veel studenten die op andere manieren bestuurlijk actief zijn binnen de opleiding. Zo kregen we veel verschillende perspectieven, en dat betaalt zich nu misschien uit.”

Karlijn Morsink

Volgens Pola is Karlijn Morsink (zie foto) zo’n docent die precies de balans weet te vinden tussen aardig en betrokken zijn en op een goede en serieuze manier informatie over kunnen brengen. “Studenten waarderen de energie die ze uitstraalt. Daarbij weet ze de vakken micro-economie levendig te maken door te theorie te verbinden aan haar eigen onderzoek naar armoede en ongelijkheid in verschillende landen in de wereld, bijvoorbeeld over kindhuwelijken in Pakistan.”

Daarnaast was Morsink de grondlegger van een EDI-commissie (Equality, Diversity  and Inclusion) binnen het Economiedepartement. Ze nam verschillende initiatieven om samen met studenten en andere docenten binnen de economie-opleiding en de Rebofaculteit aan deze thema’s te werken.

Andries Meijerink

Genomineerden docentenprijs
Voor de prijs van Docent van het Jaar 2023 komen behalve econoom Karlijn Morsink een chemicus en een planoloog in aanmerking.

Hoogleraar Scheikunde Andries Meijerink werd voorgedragen door studievereniging Proton. Meijerink wordt al vele jaren gewaardeerd door opeenvolgende generaties studenten. Hij geeft onder meer de colleges Spectroscopie in het eerste jaar. Daarnaast is hij voorzitter van de OnderwijsAdviesRaad van het departement Scheikunde.

Meijerink was in 2013 al eens genomineerd voor de prijs. Toen moest hij het afleggen tegen medicus Ronald Bleys, opmerkelijk genoeg de voorzitter van de jury dit jaar. Destijds legde DUB hen zes stellingen voor, onder meer over het nut van hoorcolleges.

Meijerink zei toen: "De hele discussie over het nut van hoorcolleges is gebaseerd op een misvatting. Hoorcolleges zonder interactie vinden bijna nooit meer plaats. Bij mijn hoorcolleges is er in elk geval veel interactie. Studenten stellen vragen, ik laat ze scheikundeproefjes zien."

Peter Pelzer Foto: Universiteit Utrecht

Naast Meijerink is ook docent Sociale Geografie & Planologie Peter Pelzer genomineerd. Hij dankt dat aan studievereniging Vugs. Pelzer doceert binnen de opleiding de eerstejaarscursus 'Strijd om de Ruimte' waarvoor hij onder meer gebruik maakt van een podcast ‘Onder Planologen’.

Ook was Pelzer verantwoordelijk voor de introductie van het vak Mixed Classroom waarbij studenten met beleidsmakers uit een bepaalde discipline op zoek gaan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Het initiatief werd twee jaar geleden beloond met een hogeronderwijspremie van het ministerie van OCW.

Genomineerde talenten
Voor de prijs van Docenttalent van het Jaar 2023, voor docenten met niet meer dan vijf jaar ervaring aan de universiteit, zijn er eveneens drie kandidaten. Naast economiedocent Mathias Boënne, maken farmaciedocent Serena di Palma (voorgedragen door studievereniging UP) en historicus Jorrit Steehouder (voorgedragen door studievereniging UHSK) kans.

Fun fact: Steehouder werd in 2016 samen met andere studenten al eens genomineerd voor de studentenprijs van de UU. Als student-assistent was hij destijds betrokken bij de lancering van het project Dare to be Grey dat verdraagzaamheid in de samenleving promoot.

Onderwijsfestival
De twee docentenprijzen voor uitmuntende docenten worden sinds 1994 uitgereikt. De universiteit hoopt daarmee het belang van goed onderwijs te benadrukken en docenten te motiveren om zich te verbeteren.

In totaal zijn er dit jaar 36 docenten voorgedragen door studieverenigingen. Voor de Docentprijs 17, voor de prijs Docenttalent 19.  Vorig jaar waren er 34 voordrachten, de prijzen gingen toen naar historicus David Onnekink en chemicus Danny Broere.

De winnaar wordt op 9 maart bekendgemaakt tijdens het Onderwijsfestival. Dat evenement is de opvolger van het bekende jaarlijkse onderwijsfeestje De Onderwijsparade. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal bij die gelegenheid ook de prijsuitreiking plaatsvinden. Eerder gebeurde dat altijd tijdens de diesviering in de Domkerk later in maart.

De winnaars ontvangen een trofee met een geldbedrag, voor de Docent van het Jaar 5000 euro, voor het Docenttalent van het Jaar 3000 euro. Studieverenigingen die de winnaars hebben voorgedragen krijgen 1000 euro.

Advertentie