Grote wens bewoners vervuld

Het Utrecht Science Park krijgt grotere en goedkopere supermarkt

De huidige Spar wordt te klein en te duur gevonden. Foto DUB

Binnen drie jaar moet er een flink grotere supermarkt gevestigd worden in een van de gebouwen op het Utrecht Science Park. Die wordt ongeveer twee keer zo groot als de huidige vestiging van de Spar in het centrumgebied van het USP, een uitbreiding van 400 naar 750 vierkante meter. De UU onderzoekt of er op korte termijn een plek hiervoor te vinden is.

Op de langere termijn is het de bedoeling dat er een “full service” supermarkt van zo’n 900 vierkante meter komt in een nieuw gebouw op de plek van het huidige Langeveldgebouw. De bouw daarvan staat voor 2032 op de planning.

Ongeduld
Dat laat het Utrechtse stadsbestuur vandaag aan de gemeenteraad weten. Lokale politieke partijen dringen al lange tijd aan op de vestiging van een grotere supermarkt in het Utrecht Science Park. Bewoners en bezoekers van het universiteitsterrein vragen immers al meer dan tien jaar om zo’n voorziening. In leefbaarheidsonderzoeken wordt het gebrek aan een goede en goedkope supermarkt steevast genoemd als belangrijkste gemis in De Uithof.

Het ongeduld in de Utrechtse politiek kwam vorig jaar tot uiting. In de nieuwe omgevingsvisie voor het Utrecht Science Park was nog geen “full service” supermarkt opgenomen. Hoewel het aantal bewoners en bezoekers de komende jaren toeneemt, werd alleen een “grotere” versie van de huidige Spar-vestiging reëel geacht. Een belangrijke overweging was daarbij dat er ook al een grote supermarkt is voorzien in een nieuw te bouwen stadsdeel aan de Archimedeslaan ten noordwesten van het USP.

Veel bewoners uitten hun onvrede, en de Utrechtse PvdA startte een petitie. In de gemeenteraad werd vervolgens een motie aangenomen die de wethouder opdroeg met de universiteit, grondeigenaar van het Utrecht Science Park, in gesprek te gaan.

De motie werd toen nog door de wethouder ontraden. Volgens hem was er nog steeds te weinig klandizie voor een grote supermarkt en zou deze vooral een aanzuigende werking hebben op autoverkeer vanuit naburige gemeenten.

Mandjessupermarkt
Maar het aandringen vanuit de gemeentepolitiek heeft nu toch resultaat. Uit nieuw onderzoek van de UU blijkt dat er wel degelijk “voldoende marktruimte” is voor een dergelijke supermarkt, zo laat het stadsbestuur nu weten. Tot 2040 worden er in het USP vierduizend nieuwe woningen verwacht en zo’n vier- tot achtduizend nieuwe banen.

Daarbij tekent de UU wel aan dat het moet gaan om een “mandjessupermarkt”, primair bedoeld voor de bewoners en bezoekers van het Utrecht Science Park en zonder veel parkeergelegenheid.

Uit eigen onderzoek van de projectontwikkelaar van het gebied rond de Archimedeslaan blijkt dat zijn plannen en die voor een supermarkt in De Uithof elkaar niet bijten.

Onduidelijk is nog wie de exploitant wordt van de tijdelijke supermarkt, zo laat een UU-woordvoerder weten. De UU heeft een langjarig contract met de Spar, tegelijkertijd is de UU aanbestedingsplichtig. Hoe het een zich tot het ander verhoudt moet nog worden uitgezocht. Volgens de UU heeft de Spar-eigenaar wel aangegeven op een grotere locatie ook een goedkoper assortiment te kunnen aanbieden.

Advertentie