Hoger onderwijs vraagt pensioenfonds ABP te vergroenen

Boorplatform waar naar olie wordt geboord, foto Pixabay

Al langer pleiten verschillende actiegroepen in het hoger onderwijs ervoor om pensioenfonds ABP te vergroenen. Personeelsleden van onderwijsinstellingen zoals de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht zijn verplicht aangesloten bij dit pensioenfonds. Vandaag is de nieuwste actie van start gegaan. Fossiel Vrij Hoger Onderwijs Utrecht heeft een video en een petitie #waarkaniktekenen online gezet. Wie deze tekent vraagt ABP te stoppen met het investeren in olie, gas en kolen. Dergelijke investeringen passen niet bij het duurzame beleid dat de onderwijsinstellingen voeren en draagt niet bij aan de klimaatdoelen.

Op dezelfde dag heeft ook Scientist4Future een enquête online gezet. Deze groep is opgericht door wetenschappers van verschillende universiteiten. Ook zij willen bereiken dat ABP alleen nog investeert in bedrijven die bijdragen aan het stoppen van de klimaatverandering.

Tegelijkertijd roert University Rebellion zich. Deze actiegroep is een demonstratie aan het voorbereiden die ergens deze maand moet plaatsvinden.

Drie manieren om één doel te bereiken
“We zijn inderdaad drie verschillende organisaties die hetzelfde doel voor ogen hebben,” zegt Felix van Vugt van Fossiel Vrij Hoger Onderwijs Utrecht dat valt onder de landelijke organisatie Fossielvrij NL.  “Scientists4Future is minder activistisch, maar steunt onze actie wel. Net als University Rebellion. Deze groep richt zich meer op de studenten.”

Van Vugt die werkzaam is aan de Hogeschool Utrecht legt uit dat de wetenschappers van Scientists4Future een brief naar elk universiteits- en hogeschoolbestuur stuurt met de vraag zich uit te spreken tegen investeringen in fossiele brandstoffen van het pensioenfonds. De groep waar Van Vugt toe behoort,  stelt zich activistischer op. “ABP heeft gezegd pas in 2050 een duurzame portefeuille te kunnen hebben, maar dat duurt ons te lang. Wij willen dat ABP luistert naar de mensen die bij dit fonds hun pensioen op bouwen. Naast werknemers in het onderwijs zijn dit ook ambtenaren van gemeenten en het rijk. De beweging zwelt landelijk aan, maar ABP luistert niet.”

Van Vugt denkt dat besturen zich harder moeten opstellen ten opzichte van het pensioenfonds. “Zij kunnen meer invloed uitoefenen dan werknemers.” Als goed  voorbeeld noemt Van Vugt de Universiteit Maastricht. Dat bestuur heeft aan ABP te kennen gegeven dat de UM wil dat ABP sneller gaat verduurzamen en de banden verbreekt met sectoren die een verbinding hebben met fossiele brandstoffen. “De Universiteit Utrecht heeft het ABP in 2016 hier ook op aangesproken, maar niet expliciet genoemd dat ABP niet meer moet investeren in olie, kolen en gas.” De UU vroeg in die brief of ABP alleen nog wilde investeren in toekomstbestendige energievormen.

Op 25 juni volgt een landelijke demonstratie bij het kantoor van ABP in Amsterdam en bij dat in Heerlen waar de handtekeningen overhandigd zullen worden. "Met in acht neming van de coronamaatregelen", zegt Van Vugt.

Advertentie