Komend collegejaar: zoveel als mogelijk onderwijs op de UU

Gebouwen gaan om de beurt open omdat ze nog coronaproof gemaakt moeten worden, foto Onno Tijsma

Het driekoppige universiteitsbestuur zegt in haar corona-update die vandaag aan alle medewerkers en studenten is gestuurd, blij te zijn met de versoepelingen voor het hoger onderwijs. Hoewel de anderhalvemeter- en de mobiliteitseis de UU nog de nodige beperkingen oplegt, is er toch veel mogelijk.  Zo zal er in het eerste blok van het nieuwe academische jaar meer onderwijs op locatie gegeven kunnen gaan worden dan gedacht. Hoeveel precies wordt nog berekend, omdat dit voor elk pand anders ligt. Gemiddeld kan in een universitair pand een kwart van het normale aantal studenten onderwijs krijgen.

Geen onderwijs in het weekend
Met het invullen van het rooster in de Utrechtse timeslots voor het onderwijs in De Uithof moet de UU ook overleggen met de Hogeschool Utrecht en andere instellingen op het Science Park. Dit zodat niet alle studenten en werknemers tegelijkertijd naar de campus komen en de wegen en het openbaar vervoer te druk wordt. Hoewel minister Van Engelshoven woensdag zei dat het hoger onderwijs op zaterdag onderwijsactiviteiten mag organiseren, gaat de UU dit niet doen. Het weekend blijft onderwijsvrij tenzij een enkel groot tentamen niet anders dan op zaterdag gepland kan worden. Dat zal dan in de Jaarbeurs worden afgenomen.

Meer kansen voor live-ontmoetingen
De persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge bracht gisteren ook goed nieuws voor de introductie van eerstejaars. De Utrechtse Introductietijd zou dit keer maar drie in plaats van vijf dagen duren en voornamelijk digitaal zijn. Zoals het er nu naar uitziet, zouden de UIT-lopers naar Utrecht kunnen komen om elkaar in kleine groepen live te ontmoeten. Ook voor de kennismaking met de opleiding bieden de versoepelingen meer mogelijkheden. Als het om een activiteit in een gebouw gaat, houdt de UU een maximum aantal bezoekers aan van honderd. Dit omdat de UU geen gezondheidschecks gaat uitvoeren.

Meer studie- en werkplekken beschikbaar
Hoewel de hoofdregel voor studenten en werknemers nog steeds is om zoveel mogelijk thuis te werken en te studeren, gaan er wel al meer gebouwen open voor studie en werk. Werd vorige week al aangekondigd dat promoveren, studeren, vergaderen en werken voor een paar mensen weer mogelijk wordt vanaf 1 juli, nu maakt het College van Bestuur bekend dat veel meer werknemers op kantoor kunnen komen werken. Alle gebouwen gaan op korte termijn weer open. Dit gaat wel pand voor pand, omdat ze nog coronaproof gemaakt moeten worden. Slecht een vijfde van het pand kan worden gebruikt. Naar verwachting gaat het eerste pand van een faculteit op 6 juli open. Werknemers krijgen van de eigen dienst of de faculteit te horen of ze op kantoor mogen werken.

Zoals al was aangekondigd wordt het aantal studieplekken uitgebreid. Vanaf 29 juni zijn er 57 plekken beschikbaar in de UB Binnenstad en tien plekken in het Ruppergebouw in De Uithof. De UB gaat ook weer langer open en wel van half negen ’s ochtends tot vijf uur ’s middags. Vanaf 6 juli komen er nog eens tachtig plekken in de UB in De Uithof. Daarna volgen ook studieplekken in facultaire panden die open gaan. Studenten kunnen een plek reserveren voor maximaal vier uur. De plekken in het Ruppert worden verdeeld via studieadviseurs voor studenten die thuis niet tot studeren komen.

Promovendi en postdocs
Gisteren beloofde minister Van Engelshoven postdocs en promovendi tegemoet te komen als zij hun onderzoek niet binnen de contracttijd kunnen afronden doordat ze vertraging hebben opgelopen door de coronamaatregelen. De UU meldt in haar corona-update ook een regeling te treffen voor het verlengen van hun contracten. Besluitvorming en nadere informatie over de voorwaarden volgen volgende week, schrijft het college.

De nieuwe initiatieven zijn opgenomen in de zogeheten routekaart waarop de UU bijhoudt hoe ze omgaat met de versoepelingen van de coronamaatregelen.    

Advertentie