Platform Onbeperkt Studeren wint UU-prijs bijzondere verdiensten

Platform Onbeperkt Studeren, foto's Erik Kottier

Platform Onbeperkt Studeren vloeide voort uit een onderzoek dat geneeskundestudent Richard Horenberg deed. Hij onderzocht in 2017 hoe studenten met een functiebeperking het universitaire beleid vinden. Daarvoor vroegen ze ruim driehonderd ervaringsdeskundigen om de UU een cijfer te geven tussen de 1 en 10. De studenten gaven de UU gemiddeld een 6,8.

Hoewel dat hoger was dan het cijfer dat de universiteit in de Nationale Studenten Enquête kreeg, bleek er toch veel ruimte voor verbetering. Er was onder andere behoefte aan een platform waar studenten met een functiebeperking (bijvoorbeeld een fysieke beperking, ADHD, obesitas, depressie of dyslexie) terechtkonden met hun vragen en voor advies. Met de oprichting van het Platform Onbeperkt Studeren sprong Richard in dat gat. De studenten die betrokken zijn bij het platform geven voorlichting op open dagen, leveren input voor nieuwe beleid en faciliteren een buddyprogramma.

Niet de eerste prijs voor platform
Die inzet bleef niet onopgemerkt. In 2018 mocht Horenberg 2000 euro in ontvangst nemen van de Gemeente Utrecht in het kader van de Toegankelijkheidsprijs; begin dit jaar kreeg het platform de Diversity & Inclusion Award ter waarde van 2500 euro en in 2018 werd Horenberg door DUB uitgeroepen als één van de veelbelovende vijftien studenten van de Universiteit Utrecht. Aan dat lijstje kan nu dus de Studentenprijs voor bijzondere verdiensten worden toegevoegd.

Volgens de jury verdienen de studenten achter het platform de prijs, omdat ze “andere studenten laten zien hoe inspirerend en activerend studeren kan zijn”. Daarnaast heeft de jury in haar overweging meegenomen dat het initiatief een vaste plaats in de universiteit heeft verworven. “Niet alleen uit de enquête, maar ook uit het platform zelf komen genoeg ideeën om nog jaren vooruit te kunnen en zo een meer inclusieve en diverse universiteit mede te realiseren. Het platform heeft de potentie om uit te groeien tot een waardevolle denktank voor studenten, docenten, beleidsmakers en het College van Bestuur.”
Prijs voor masterscriptie over anorexia
Naast de studentenprijs voor bijzondere verdiensten, werd tijdens de opening van het academisch jaar ook de prijs voor de beste masterscriptie uitgereikt. Er was één scriptie die, volgens de jury, meteen opviel tussen de 34 inzendingen. Dat was de scriptie van Laureanne Willems (Geesteswetenschappen). In haar scriptie verkent ze de verscheidenheid aan ervaringen met anorexia nervosa aan de hand van drie geselecteerde autobiografieën.

Volgens de jury toont Willems overtuigend aan dat “literaire getuigenissen een noodzakelijke aanvulling vormen voor een breder begrip, en daarmee betere behandeling, van anorexia. Daarenboven dwingt het onderzoek tot een diepere en interdisciplinaire reflectie over wat normaal en gezond is.” Verder was de jury onder de indruk van de persoonlijke betrokkenheid van Willems bij het onderwerp. “De persoonlijke notities laten een kwetsbaarheid zien die de lezer raakt, terwijl tegelijkertijd de academische distantie op geen enkel moment in gevaar komt.”

Advertentie