Partij UUinActie komt niet terug in de U-raad

Steeds minder keuze bij verkiezingen medezeggenschap

verkiezingen-UU 2023, foto DUB
Verkiezingen voor Universiteitsraad en faculteitsraden vandaag van start, foto DUB

Van 8 tot en met 10 mei zijn er verkiezingen. Dit jaar voor studenten én medewerkers. Alle UU’ers mogen naar de digitale stembus voor de Universiteitsraad en de meeste studenten en medewerkers mogen ook een stem uitbrengen voor de faculteitsraad. Er zijn dit jaar alleen géén verkiezingen voor de personeelsgeleding van de faculteiten Sociale Wetenschappen en Bètawetenschappen en voor de dienstraden van de bibliotheek en de Universitaire Bestuursdienst.

“Maar als er voor de ‘eigen’ raad of dienst geen verkiezingen zijn, mag je nog wel stemmen voor de Universiteitsraad”, benadrukt Wim de Smidt. “Ik vermoed dat collega’s dit weleens vergeten.” De Smidt is al zeker van een zetel voor de komende twee jaar. “Dit jaar waren er voor de vier zetels van het OBP maar drie kandidaten, vandaar dat ik al weet dat ik in de U-raad kom.”

Voor een evenredige vertegenwoordiging van het personeel van de UU zijn er binnen de personeelsgeleding vier ‘districten’: OBP, alfa-gamma, bèta-diergeneeskunde en geneeskunde. Voor elk district moeten kandidaten worden gevonden. Kiezers zijn niet gebonden aan districten. Ze mogen stemmen op wie ze willen. “OBP’ers mogen dus ook op WP’ers stemmen.”

Hoewel voor het OBP-district geen verkiezingen zijn, zal de vierde zetel niet leeg blijven, verzekert hij. “Die gaat nu naar het wetenschappelijk personeel zodat alle 12 personeelszetels bezet zijn.”

PvdUS op verkiezingscampagne 2023, foto DUB

Twee kandidaten van de PvdUS op verkiezingscampagne op maandag 8 mei, foto DUB

Universiteitsraad: Vuur, PvdUS, Vlam, UPP maar geen UUinActie meer
Dit jaar kunnen studenten die hun stem uitbrengen voor de Universiteitsraad kiezen uit de partijen Vuur of PvdUS, net als vorig jaar. UUinActie en de Vrije Student deden vorig jaar al niet meer mee omdat ze geen kandidaten konden vinden voor een nieuwe termijn. Ook voor Vuur en PvdUS is het een hele strijd om studenten te vinden die een jaar de U-raad in willen. Ze hebben elk dertig studenten op de lijst staan, maar het gros is lijstduwer en wil de raad niet in. Wie wil weten wat de verschillen tussen de twee partijen zijn, kan terecht bij de stemwijzer voor studenten.

Medewerkers kunnen kiezen uit twee partijen voor de U-raad: Vlam en de Utrecht PhD Party UPP. Ook voor de personeelspartijen is dit jaar een stemwijzer gemaakt. UUinActie doet bij het personeel ook niet meer mee aan de verkiezingen. De partij kon geen kandidaten vinden. “Helaas blijkt werkdruk juist een probleem te zijn voor de inzet van medewerkers in medezeggenschapswerk. Dit, gecombineerd met persoonlijke omstandigheden van de zittende UUinActie fractieleden, maakte het onmogelijk om collega’s te vinden die zich verkiesbaar konden stellen”, schrijft Katell Lavéant die de U-raad iets eerder verliet toen ze een baan accepteerde bij de Universiteit van Amsterdam. Het andere U-raadslid van UUinActie Jochen Hung heeft zich niet opnieuw verkiesbaar gesteld. Hij heeft een sabbatical genomen.

De partij maakte in september 2019 haar entree in de medezeggenschap. De partij maakte zich hard voor de strijd die WOinActie voerde tegen met name de onderfinanciering van het hoger onderwijs, de werkdruk en het vele overwerk. Bijzonder was dat deze partij zowel bij de studenten als de medewerkers meedeed en ook zetels haalde voor beide geledingen.

Lavéant voegt toe dat de jaren in de medezeggenschap geen verloren jaren zijn geweest. “Als partij hebben een aantal doelen bereikt in onze strijd tegen werkdruk en overwerk, maar we hopen dat de nieuwe raad zich blijft inzetten in dossiers die voor UUinActie nog steeds relevant en urgent zijn, zoals werkdruk, sociale veiligheid en democratisering binnen de universiteit.”

Lege zetels
Of alle zetels in de Universiteitsraad bezet zullen worden is nog de vraag. De twee studentenpartijen hebben elk zes kandidaten gevonden die zeker de medezeggenschap in willen, maar als de ene partij zeven zetels haalt dan is het de vraag door wie die bezet gaat worden. Vorig jaar haalde Lijst Vuur zeven zetels maar had uiteindelijk maar zes kandidaten. Zetel zeven stond Vuur af aan de PvdUS die eigenlijk maar vijf zetels had gewonnen. Dat mag volgens de reglementen. Deze zijn een paar jaar geleden aangepast zodat er zo min mogelijk zetels leeg blijven.

Daarom weet Wim de Smidt zeker dat de lege OBP-zetel naar het WO gaat. Het personeel kan kiezen uit twee partijen: Vlam en de promovendi-partij UPP die samen twaalf kandidaten hebben voor de overige acht zetels. Dat er niet voldoende kandidaten gevonden konden worden voor het OBP wijdt De Smidt onder meer aan onwetendheid. “Veel mensen zijn bang dat de werkdruk oploopt, maar je krijgt één dag voor het werk voor de U-raad. Jouw team wordt daar financieel voor gecompenseerd, zodat je of een dag meer kunt gaan werken of zodat iemand een taak van je kan overnemen.” Hij geeft toe dat het werk voor de U-raad vaak wel meer dan een dag kost.

Een andere reden is dat OBP’ers bang zijn dat het U-raad werkt in conflict is met het dagelijkse werk, zegt hij. “Als je adviseur van een directeur bent bijvoorbeeld dan klopt dat wel. Dan kan het zijn dat je je eigen advies moet bekritiseren in de raad. Maar dat gaat natuurlijk niet op voor al het ondersteunend personeel. Zelf ben ik HR-adviseur bij de faculteit Rebo en ik hou me afzijdig als dit onderwerp speelt. Ik richt me op andere dossiers voor de U-raad. Maar als mijn mede-raadsleden uitleg willen hoe bepaalde zaken werken bij HR, dan geef ik die wel.”

Ingewikkelde formules
Het districtenstelsel dat ook bestaat binnen een aantal faculteitsraden voor zowel personeels- als studentengeleding, levert soms wel vreemde verkiezingen op. Kijk dit jaar bijvoorbeeld naar de faculteit Bètawetenschappen. Alle studenten van de faculteit Bètawetenschappen stemmen, maar toch blijft er minimaal één studentenzetel leeg. Hoe kan dat?

Bij de Bèta’s heeft elk departement één zetel in de raad plus dat er voor de personeelsgeleding een zetel voor de bedrijfsvoering is en voor de studenten een algemene zetel. In totaal telt deze raad 14 zetels. Zijn er voor één district meer dan één kandidaat dan volgen er verkiezingen.

Voor het personeel zijn er geen verkiezingen. Er blijven zelfs twee zetels leeg. Die van natuurkunde en bedrijfsvoering. Voor de studenten zijn er wél verkiezingen, hoewel ook hier een of twee zetels leeg zullen blijven. Voor Farmacie en Wiskunde hebben zich geen kandidaten gemeld. Maar voor het district Biologie zijn er twee kandidaten voor één zetel beschikbaar. De kandidaat die de minste stemmen krijgt, kan echter kiezen toch de raad in te gaan vanwege de lege zetel van farmacie en natuurkunde. “Wat dat betreft zouden er eigenlijk geen verkiezingen nodig zijn, maar dit zijn nu eenmaal de reglementen”, zegt Mies van Steenbergen van de kiescommissie van de bèta’s.

Ongeveer een zelfde verhaal gaat op voor de studentenraad van Geneeskunde. Deze faculteit heeft geen raad die bestaat uit personeel en studenten. Het personeel zit in de Ondernemingsraad en daarom is er alleen een Studentenraad. Er zijn negen zetels, verdeeld over de districten Geneeskunde (5), Biomedische Wetenschappen (3) en Klinische Gezondheidszorg (1). Voor dit laatste district is geen kandidaat. Voor Geneeskunde hebben zich maar twee kandidaten gemeld. Toch zijn er verkiezingen voor alle studenten van de drie opleidingen omdat er zes kandidaten zijn voor de drie zetels van Biomedische Wetenschappen. Maar de drie niet-gekozen kandidaten kunnen alsnog de lege zetels van Geneeskunde bezetten.


 

Faculteitsraden, dienstraden en council nader bekeken

In totaal zijn er 151 zetels bij de faculteits- en dienstraden en de council van University College Utrecht. Een aantal zetels blijft na de verkiezingen leeg. Dat zijn in elk geval één zetel bij de Dienstraad van de Universitaire Bestuursdienst, één zetel van de Studentenraad van Geneeskunde, twee personeelszetels en één studentzetel van de Bèta’s.

Hier mogen studenten en medewerkers stemmen voor de faculteitsraad

De Geesteswetenschappers mogen voor de eigen faculteitsraad naar de digitale stembus. Er hebben zich 21 studenten gemeld: Lijst Vuur heeft zestien kandidaten en De Vrije Student vijf kandidaten. De studenten bekleden samen twaalf zetels die niet zoals bij de personeelsgeleding wel het geval is, verdeeld zijn in districten. Ook alle medewerkers mogen gaan stemmen voor de faculteit. Er is een keuze te maken voor de districten Geschiedenis & Kunstgeschiedenis en Media & Cultuurwetenschappen. Beide districten hebben twee zetels in de raad en voor beide districten hebben zich drie kandidaten gemeld. Voor de overige districten zijn er evenveel kandidaten als zetels.

Bij Diergeneeskunde zijn er zestien zetels te verdelen. Acht voor de personeelsgeleding, vier voor bachelorstudenten en vier voor masterstudenten. Voor zowel de medewerkers als de studenten zijn er verkiezingen. Medewerkers hebben de keus uit tien collega’s. Studenten.

Bij de faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie (Rebo) mogen alle studenten en alle medewerkers naar de stembus. Er zijn 12 zetels voor het personeel en 12 voor studenten verdeeld in districten. Bij het personeel zijn er verkiezingen voor het district Rechten en het district Bestuur & Organisatie. Voor de andere districten zijn er precies genoeg kandidaten voor het aantal zetels. Ook bij de studenten zijn er voor deze twee districten verkiezingen. Waar Lijst Vuur het bij rechten waar zes zetels zijn te verdelen, het opneemt tegen de lijst van studievereniging JSVU en bij Bestuur & Organisatie neemt Lijst Vuur het op tegen Lijst Usbo. Zij hebben drie zetels in de raad. Economie heeft precies genoeg kandidaten voor de drie zetels.

De council van University College Utrecht bestaat uit vier zetels voor het personeel en vier voor studenten. De verkiezingen voor de studenten zijn al geweest. Dit omdat het collegejaar voor UCU net anders in elkaar zit, dan voor de rest van de UU. Er waren zes kandidaten voor vier posities. Medewerkers kunnen nu naar de stembus en kunnen kiezen uit vijf kandidaten voor vier zetels.

Hier mogen alleen studenten stemmen voor de faculteitsraad

Bij de faculteit Bètawetenschappen hoeven medewerkers niet te stemmen: er hebben zich vijf kandidaten gemeld die allemaal een zetel krijgen. Er blijven er twee leeg: de zetel van Natuurkunde en die van Bedrijfsvoering. Ook zijn er onvoldoende studenten gevonden voor de faculteitsraad. Er zijn geen kandidaten voor de zetel van farmacie en die van wiskunde. Voor de enige zetel van Biologie hebben zich twee kandidaten gemeld en daarom zijn er toch verkiezingen voor álle studenten. In totaal zijn er zeven zetels voor werknemers en zeven voor studenten.

Ook bij Geneeskunde mogen de studenten gaan stemmen. Het personeel zit in de Ondernemingsraad en de studenten in de Studentenraad. Er zijn negen zetels te verdelen onder studenten verdeeld over de districten Geneeskunde (5), Biomedische Wetenschappen (3) en Klinische Gezondheidszorg (1). Alle studenten van de drie opleidingen mogen stemmen. Voor de vijf zetels van Geneeskunde hebben zich twee studenten kandidaat gesteld. Zij komen sowieso in de raad. Voor de zetel van Klinische Gezondheidszorg is geen kandidaat. Voor de drie zetels van Biomedische Wetenschappen hebben zich zes kandidaten gemeld. Hiervoor zijn dus verkiezingen.

Geowetenschappen heeft acht zetels voor het personeel en acht voor studenten, verdeeld in districten. Er zijn alleen verkiezingen voor de studentgeleding, alle studenten van de faculteit mogen stemmen wie zij voor het district Aardwetenschappen & Fysische Geografie in de raad willen. Er zijn twee zetels beschikbaar en vijf kandidaten. Voor alle andere districten zijn er precies genoeg kandidaten voor het aantal zetels. Voor de personeelsgeleding zijn er ook precies genoeg kandidaten voor het aantal zetels.

Sociale Wetenschappen heeft veertien zetels in de faculteitsraad. Voor de zeven zetels van de personeelsgeleding zijn precies genoeg kandidaten maar voor de zeven zetels van de studenten hebben zich acht kandidaten gemeld en zijn er dus verkiezingen.

Hier zijn helemaal geen verkiezingen

In de Dienstraad van de Universitaire Bestuursdienst blijft komend jaar een zetel leeg. Voor de negen zetels zijn slechts acht kandidaten gevonden.

De Dienstraad van de Universiteitsbibliotheek telt zeven leden. Voor de komende periode hebben zich precies zeven kandidaten aangemeld.

Advertentie