Studenten uiten forse kritiek op verhoging toelage Raad van Toezicht

Bij de opening van het academisch jaar in september ondersteunden studenten het protest van hun docenten tegen de hoge werkdruk met een lint van rode vierkantjes. Foto DUB

Dit voorjaar kregen de Utrechtse medezeggenschappers te horen dat de toelage van de leden van Raad van Toezicht (RvT) verhoogd zou worden. De Utrechtse RvT die over de eigen vergoeding mag besluiten, vond de bestaande vergoeding in vergelijking met andere universiteiten laag. De voorzitter krijgt voortaan 24.000 euro in plaats van 15.000 euro, de leden van de RvT gaan van 10.000 euro naar 16.000 euro per jaar.

In een brief aan de Raad van Toezicht uiten studentleden van de U-raad hun onbegrip voor de aanpassing van de toelage. Zeker gezien de coronacrisis, vinden zij die moreel niet te verdedigen. Ze vragen daarom het besluit te heroverwegen.

De brief die is opgesteld door studentleden Job van den Broek en Jesse Wijlhuizen van de vorige U-raad, was door een misverstand niet eerder verstuurd. Het verzoek had verzonden moeten worden na een gesprek tussen de RvT en een delegatie van de U-raad begin juli waarin de kwestie besproken was. De studentfracties van de huidige raad besloten vorige maand de brief (inlog met Solid-id) alsnog naar de RvT te zenden.

Voorbeeldfunctie
Van den Broek en Wijlhuizen trekken flink van leer. Ze hameren op de voorbeeldfunctie van toezichthouders en bestuurders in de (semi-)publieke sector en verwijzen daarbij naar de pijnlijke discussie rondom de vervoerskosten van UU-voorzitter Pijpers. Maar ze hebben vooral grote moeite met een verhoging van de vergoeding op een moment dat studenten en docenten lijden onder de gevolgen van de coronamaatregelen.

Uit de brief: “Middenin een crisis van ongekende omvang waarin docenten onbetaald overwerken om het onderwijs gaande te houden, jongeren massaal werkloos raken en te maken krijgen met onderwijsvertraging en waarin de overheidsfinanciën een enorme klap krijgen, besluit de Raad van Toezicht van de UU om haar eigen toelage te verhogen met 60 procent.”

Geen heil
Ook de leden van de personeelsgeleding in de U-raad vonden het tijdstip van de bekendmaking van de verhoging van de toelage ongelukkig, zo laat voorzitter Wim de Smidt weten. Maar de leden zagen er weinig heil in om hetzelfde bezwaar nogmaals aan de RvT voor te leggen, temeer omdat de nieuwe vergoeding ruim binnen de wettelijke kaders valt.

In een interview met DUB reageerde RvT-voorzitter Joanne Kellermann in november al eens op de kritiek. Volgens haar waren er goede argumenten voor de verhoging. “Je weet dat er altijd opmerkingen over zullen komen. Maar is dat dan de reden om het niet te doen? Het besluit was al ver voor de coronacrisis genomen. De timing was nu ongelukkig omdat de bekendmaking precies kwam op het moment dat de crisis er was."

Advertentie