Ethisch beleid

Studentenpartij Vuur wil dat UU banden met Israël kritisch bekijkt

Studenten en docenten maandag bij de pro-Palestina walk-out. Foto: DUB
Walk out actie bij Bestuursgebouw Foto: DUB

Er moet kritisch worden gekeken naar de institutionele banden die de UU heeft vanwege de “beschuldigingen van misdaden tegen de mensheid en schendingen van mensenrechten” van de Israëlische overheid, schrijft studentenpartij Vuur in een nota (solis-id verplicht) aan het College van Bestuur (CvB). 

De studentleden schrijven dat zij vraagtekens hebben bij sommige samenwerkingsverbanden en ze vragen het CvB “om uit te zoeken welke samenwerkingen niet in lijn zijn met de kernwaarden van de universiteit” en welke Israëlische instanties “openlijk de oorlog ondersteunen”. 

Ethisch kader  
Vuur wil dat de UU een ethisch beleidskader ontwikkelt om samenwerkingen te evalueren. De rol van de universiteit in de samenwerking moet daarbij duidelijk zijn. Het kader zou niet alleen toegepast moeten worden bij Israëlische partners, maar ook bij partners uit andere conflictgebieden om “dubbele standaarden te voorkomen”. 

De studentleden willen ook dat er een commissie komt met experts, medewerkers en studenten, die in de gaten houdt of samenwerkingen aan het kader voldoen. 

Indien het Internationaal Gerechtshof Israël schuldig verklaart aan genocide, moet het CvB “alle banden” verbreken met “instellingen en personen die openbaar steun verkondigingen aan de oorlog”. Het Gerechtshof oordeelde in een tussenvonnis in januari dat het aannemelijk is dat Israël zich schuldig maakt aan genocide en riep Israël op dit te voorkomen. 

Openlijk afkeuren
De studentleden vinden dat de universiteit een voorbeeldfunctie heeft en “haar politieke en maatschappelijke gewicht” moet gebruiken als genocide bewezen wordt. “Als universiteit dienen wij genocide af te keuren. Niks doen terwijl een genocide plaatsvindt, is immers in het belang van de onderdrukker en daarmee zal er impliciet een kant gekozen worden door de universiteit”, schrijft opsteller van de nota, Saban Caliskan.

Al langere tijd liggen de banden van de UU met Israëlische universiteiten onder vuur. Pro-Palestina demonstranten riepen eerder het universiteitsbestuur op om onder meer alle banden te verbreken en ze pleitten voor een academische boycot tegen Israël. Mede vanwege deze eisen werd de binnenplaats van de UBB dinsdagnamiddag bezet. De universiteit zou volgens de actievoerders medeplichtigheid aan genocide riskeren. 

Advertentie