Unitas schorst lid vanwege 'racistische en seksistische opmerkingen'

Leden van Unitas tijdens de verenigingsparade van de UIT, foto DUB

De mail met een uitnodiging voor een borrel op het terras van de sociëteit van Unitas tijdens de Utrechtse Introductie Tijd (UIT), werd door een anonieme bron doorgestuurd aan de Volkskrant. De krant tekende dinsdagavond drie passages op uit de brief. Zo moedigt de schrijver de Unitas-leden aan om net zoveel glazen te drinken als ‘het aantal slachtoffers bij de aardbeving in Lombok’ en noemt hij de Thaise voetballertjes die vastzaten in een grot ‘gele tiener rukkers’. Het inmiddels geschorste lid van de studentenvereniging refereert ook aan een niet-bestaand nieuwsartikel met de kop ‘Twee getinte mannen springen van de Erasmusbrug om te kijken wie er wint’. Volgens de schrijver was de enige winnaar de maatschappij.

Het bestuur van Unitas noemt de mail, die een a4tje met dergelijke uitspraken behelst, 'onnodig kwetsend, racistisch en seksistisch'. In een verklaring benadrukt Okko Klaassen, rector van de vereniging, dat de uitnodiging niet in opdracht van het bestuur van de vereniging of een ander officieel orgaan van Unitas is opgesteld. Volgens Klaassen kan het “niet duidelijk genoeg zijn dat dit soort uitlatingen, hardop geuit of geschreven in een uitnodiging aan een groep leden, niet getolereerd worden". 

De vereniging heeft daarom besloten het lid per direct te schorsen vanwege de “als kennelijk grappig bedoelde opmerkingen”. Daarnaast is een intern onderzoek gestart. De vereniging hoopt met name op te helderen hoe het mogelijk was dat één lid een dergelijke mail naar een groep Unitas-leden kon sturen. Klaassen kan niet aangeven op welke termijn de vereniging verwacht het onderzoek af te ronden.

De Universiteit Utrecht wacht het interne onderzoek en de maatregelen van Unitas af, voordat wordt besloten of de UU de studentenvereniging sancties zal opleggen. Vorig collegejaar verbrak het College van Bestuur van de UU tijdelijk de banden met gezelligheidsvereniging UVSV en studievereniging UAV naar aanleiding van incidenten bij beide studentenorganisaties. Zo beklaagden ouders zich over het “seksisme, de vrouwenhaat en de verkrachtingsfantasie” in liederen die werden gezongen tijdens het introductiekamp bij de studievereniging voor aardwetenschappers.

De voorvallen resulteerden in een gedragscode voor alle studentenorganisaties die (financiële) ondersteuning van de UU krijgen. Tot afgelopen juli was er uitsluitend een dergelijke gedragscode voor de kennismakingstijd, ook wel bekend als de ontgroening, van de grote gezelligheidsverenigingen. Met het nieuwe document wil de universiteit studentenorganisaties bewust maken van hun rol binnen de universitaire gemeenschap en hun wijzen op het effect van bepaald gedrag op anderen. Het document schrijft onder andere voor dat het bestuur van een vereniging zorgt dat “niemand in zijn waarde wordt aangetast en dat leden respectvol met elkaar en andere betrokkenen omgaan”.

Advertentie