Universiteit herstelt banden met UVSV

UVSV is weer welkom bij universitaire festiviteiten

Eind december besloten de HU en UU de band met UVSV te verbreken naar aanleiding van een uitzending van Rambam. De makers van het televisieprogramma hadden de kennismakingstijd van de vereniging met een undercoveractie in beeld gebracht. Daarbij zouden er vijf incidenten boven water zijn gekomen die door de studentenvereniging niet, zoals de Gedragscode Kennismakingstijd voorschrijft, gemeld waren. Zo werd onder andere de suggestie gewekt dat de astmamedicijnen van één aspirant-lid bewust waren weggegooid, vertelde een ander meisje dat zij bespuugd was en was te zien dat iemand gedwongen gevoerd werd.

Hoewel rector Bert van der Zwaan stelde dat de beelden van Rambam niet toereikend waren om de toedracht van alle incidenten onomstotelijk vast te stellen, stelde hij ook dat er wel een heel “naar beeld van de introductie” naar voren kwam. Voor de hogeschool en universiteit was dat voldoende reden om de bestuursbeurzen en de basissubsidie van de vereniging op te schorten. Daarnaast was het bestuur van de vereniging niet langer welkom bij academische plechtigheden. Voorwaarde om de band te herstellen was een intern onderzoek van UVSV naar de incidenten. Ook moest er een plan komen om de komende kennismakingstijd wel volgens de richtlijnen te laten verlopen.

Basissubsidie blijft opgeschort 
Maandag maakte de universiteit bekend dat de band met de studentenvereniging grotendeels hersteld is. De vereniging ontvangt met terugwerkende kracht weer bestuursbeurzen en mag weer bij academische plechtigheden zijn. De basissubsidie van de vereniging (13.500 euro per jaar) blijft wel opgeschort. Deze ontvangt de vereniging pas met terugwerkende kracht als de komende kennismakingstijd verloopt volgens de gedragscode. Dit betekent niet dat er geen incidenten kunnen zijn, omdat de universiteit erkent dat er altijd wat mis kan gaan, maar wel dat het bestuur alles doet om dit te voorkomen en eventuele incidenten op de juiste manier, conform de gedragscode, afhandelt.

De universiteit komt tot die beslissing op basis van een eigen onderzoek van de studentenvereniging en een onafhankelijk onderzoek van de Adviescommissie Introductietijd Utrecht (AIU). De twee organisaties concludeerden allebei dat het incident waarbij een aspirant-lid gedwongen werd om te eten, gemeld had moeten worden bij de universiteit. De andere vier incidenten die in de uitzending naar voren komen zijn volgens UVSV en de AIU geen overtreding of kunnen niet bewezen worden.

"Bespugen aspirantlid onwaarschijnlijk"
Zo schrijft UVSV in haar rapport dat Rambam het incident rond de astmamedicijnen anders heeft doen voorkomen dan het werkelijk was. Volgens het desbetreffende aspirant-lid zijn de medicijnen niet bewust weggegooid, maar per ongeluk kwijtgeraakt. Die bewering weerlegde Rambam begin januari nog met aanvullende beelden, maar eind januari trok het televisieprogramma die beelden in omdat ze voor een onjuiste beeldvorming zouden zorgen.

Het verhaal dat een aspirant-lid bespuugd zou zijn, hebben zowel UVSV als de AIU niet bevestigd gekregen en achten zij onwaarschijnlijk. Toch was het verhaal al voor de Rambam-uitzending bekend bij het bestuur, valt te lezen in de rapport van de studentenvereniging. Tijdens de kennismakingstijd zou het meisje dit in ook tegen het bestuur hebben gezegd. Echter nuanceerde zij dit later. Er zou niet zijn gespuugd, maar een tong zijn uitgestoken.

Desondanks deed het bestuur voor alle zekerheid al tijdens de kennismakingstijd een onderzoek, "aangezien spugen op een aspirant-lid niet is toegestaan". Dit leverde echter niets op. Toen het incident naar voren kwam in de uitzending van Rambam, voelde het bestuur van UVSV zich genoodzaakt nogmaals onderzoek te doen. Dit resulteerde in niets nieuws. “De situatie deed zich voor in de appèltent. Het bestuur is continu aanwezig bij het appèl en heeft zicht op wat zich daar afspeelt. Het is onwaarschijnlijk dat er hier gespuugd zou zijn op een aspirant-lid, zonder dat het bestuur of andere aanwezigen dit zouden hebben opgemerkt.”

CvB vindt "brassen" niet binnen gedragscode passen
Ook de andere twee vermeende incidenten liggen volgens het rapport van de studentenvereniging genuanceerder dan in de uitzending van Rambam geschetst wordt. Het incident waarbij een hesje van een aspirant-lid gescheurd werd, moet bezien worden binnen de context van "een milde vorm" van studentikoos brassen en de student die een dranghek in haar gezicht kreeg was slachtoffer van een ongeluk.  De AIU komt tot dezelfde conclusie als UVSV.

Daarnaast schreef de adviescommissie in haar brief aan de collegebesturen van de HU en UU dat de studentenvereniging heeft laten zien de gedragscode serieus te nemen, zowel na de uitzending van Rambam als daarvoor. Volgens de AIU wordt dit onder andere onderschreven door het feit dat de bestuursleden hun vakantie opzij hebben gezet voor het interne onderzoek en het feit dat zij de afgelopen dertien jaar gemiddeld twee keer per jaar aan de bel hebben getrokken over incidenten. De collegebesturen van de HU en UU nemen het advies van de AIU grotendeels over. Zij wijken echter wel af op het punt van het kapotte hesje. De besturen bestempelen dit wel als een incident. Dit is volgens het CvB fysiek gedrag dat men niet vindt passen binnen de gedragscode.

Alexandra Kist, preses van de studentenvereniging, laat weten verheugd te zijn met het nieuws dat de banden met de UU en HU hersteld zijn. “We zijn er de afgelopen tijd heel veel mee bezig geweest, maar we zijn nog niet klaar. De komende tijd gaan we de kennismakingstijd herzien. Dus gaan we bekijken welke activiteiten wel of niet blijven.”

Advertentie