UU en HU leggen Unitas geen sancties op naar aanleiding van mail

Leden van Unitas tijdens de UIT

Eerder deze maand stuurde een lid van Unitas een mail met een uitnodiging voor een borrel naar een deel van de leden van de studentenvereniging. Daarin moedigde hij onder andere aan om net zo veel te drinken als ‘het aantal slachtoffers bij de aardbeving in Lombok’ en noemde hij de Thaise voetballertjes die deze zomer vastzaten in een grot ‘gele tiener rukkers’.

Het bestuur van de studentenvereniging vond de uitspraken ‘onnodig kwetsend, racistisch en seksistisch’ en schorste het desbetreffende lid daarom direct. De Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht legden niet onmiddellijke aanvullende sancties op, zoals eerder wel bij UVSV en UAV. De instellingen wachtten totdat het interne onderzoek van Unitas afgerond was en duidelijk was welke maatregelen het bestuur van de vereniging zelf zou nemen.

Okke Klaassen, rector van Unitas, laat woensdag weten dat het onderzoek is afgerond. De studentenvereniging heeft besloten het desbetreffende lid voor een periode van honderd verengingsdagen te schorsen. Dat betekent dat dagen waarop de vereniging gesloten is, zoals tijdens de meeste weekenden en grote vakanties, niet worden meegerekend. Daardoor valt de schorsingsduur langer dan honderd dagen uit. Het lid is tijdens die periode niet welkom bij alle verenigingsactiviteiten. Dat zijn niet alleen jaarclub- en dispuutsborrels op de sociëteit, maar ook activiteiten op andere locaties zoals het diesgala in november.

Klaassen zij eerder al dat het “niet duidelijk genoeg kan zijn dat dit soort uitlatingen, hardop geuit of geschreven in een uitnodiging aan een groep leden, niet getolereerd worden”. Dit heeft het bestuur van de vereniging ook nog eens benadrukt in een mail aan alle leden van de vereniging. De geschorste student heeft op eigen initiatief een excuusbericht gestuurd naar de ontvangers van zijn bewuste mail.

Het bestuur heeft er daanstaast voor gekozen om “tijdens de kennismakingstijd extra aandacht te besteden aan het onderwerp tolerantie in de samenleving en op de vereniging in het bijzonder”, meldt Klaassen. Tijdens de gesprekken met eerste- en tweedejaars leden zal voortaan gepraat worden over seksisme, racisme en discriminatie binnen de verenging en de ervaring van leden hiermee. Ook gaat het bestuur een meldpunt inrichten waar verenigingsleden terecht kunnen als zij met kwetsende uitlatingen worden geconfronteerd. Via de mail zijn de Unitas-leden al op dit meldpunt gewezen.

Universiteitswoordvoerder Maarten Post laat weten dat de UU geïnformeerd is over het onderzoek en de genomen maatregelen. Naar aanleiding daarvan hebben beide onderwijsinstellingen besloten dat “Unitas serieus en adequaat heeft gehandeld”. “Voor de UU en HU is de zaak hiermee afgerond.”

Advertentie