UU organiseert eerste Welzijnsweek voor studenten

Creative commons: pixabay

De week waarin studenten leren ontspannen in tijden van een “volle agenda en prestatiedruk”, is de eerste activiteit uit de koker van de Taskforce Studentenwelzijn van de Universiteit Utrecht. Die werkgroep werd vorig jaar in het leven geroepen door de UU toen uit onderzoek bleek dat ruim 60 procent van de studenten vaak tot erg vaak prestatiedruk voelt.

De taskforce die bestaat uit studenten en docenten, presenteerde afgelopen januari haar werkprogramma. Daarin stonden een aantal aanbevelingen aan het College van Bestuur om het studentenwelzijn te verbeteren. Suggesties waren bijvoorbeeld het uitbreiden van het aantal studentenpsychologen, de ontwikkeling van e-modules over bijvoorbeeld slaap- en alcoholproblemen en de organisatie van een Welzijnsweek.

'Studenten worden niet goed (genoeg) begeleid'
Tijdens de Wellbeing Week die plaatsvindt van maandag 6 tot en met vrijdag 10 mei, kunnen studenten deelnemen aan gratis activiteiten die handvatten moeten bieden tegen stress. Van een yogasessie op het Janskerkhof tot een workshop timemanagement en een inloopspreekuur bij de studentpsycholoog. Met het programma – dat meer dan zeventig activiteiten bevat – wil de taskforce laten zien wat voor initiatieven er binnen de UU zijn om het studentenwelzijn te verbeteren.

Die aandacht is belangrijk, volgens studenten Fleur Tielbeke en Vera Slegten die ambassadeurs zijn van de week. De psychologiestudenten vinden dat er binnen de universiteit niet alleen oog moet zijn voor de ontwikkeling van studenten op studiegebied, maar ook op persoonlijk vlak. Fleur: “Studenten bevinden zich in een fase van hun leven waarin ze veel keuzes moeten maken die grote impact hebben op hun toekomst. Maar jongeren worden niet (goed) genoeg begeleid om na te denken over wat zij willen in het leven. Vaak denken mensen pas na over wat hen gelukkig maakt als er een ingrijpende gebeurtenis plaatsvindt die hier aandacht voor vraagt.” Daarom zijn ze blij dat er tijdens de Welzijnsweek wel stilgestaan wordt bij die vragen.

Volgend jaar mogelijk in november
Helemaal nieuw is het idee van een Wellbeing Week niet. Op University College Utrecht wordt al een aantal jaar een vergelijkbaar evenement georganiseerd. Daar vinden de bewustwordingsacties echter in het najaar plaats. Dit lijkt om verschillende redenen een logischer moment. Allereerst omdat het de periode is waarin mensen een ‘dipje’ ervaren en ten tweede omdat je dan al vroeg met eerstejaars het gesprek kan aangaan over stress. De Taskforce Studentenwelzijn wil daarom volgend jaar bij dit bestaande initiatief aansluiten.

Er vinden tijdens de Wellbeing Week zowel activiteiten in het Nederlands als Engels plaats. Het volledige programma staat op de Studentensite. Inschrijven voor een activiteit kan via het aanmeldformulier. De studentgeleding van de Universiteitsraad die zich vorig jaar hard maakte voor een Taskforce Studentenwelzijn, organiseert de woensdag na de Welzijnsweek (15 mei) een theatervoorstelling om stressklachten onder studenten bespreekbaar te maken. De bedoeling is dat studenten, studentbegeleiders en bestuurders tijdens de voorstelling met elkaar in gesprek gaan en van elkaar leren.

Advertentie