Om inflatie het hoofd te bieden

Vakbonden willen alle UU’ers graag een extraatje geven

Winkel, foto Pixabay
Foto Pixabay

Het Lokaal Overleg (LO) is het orgaan binnen de Universiteit Utrecht waarin de vakbonden van het hoger onderwijs afspraken maken met het College van Bestuur. Het LO gaat onder meer over de uitgaven van de arbeidsvoorwaardengelden. Dit is een pot geld waar een deel van de loonsom in wordt gestort om weer uit te geven aan iets extra’s voor werknemers. Standaard wordt van dit geld bijvoorbeeld de vervanging van een collega met zwangerschapsverlof betaald. Maar ook het geld voor tijdelijke initiatieven komen uit deze pot zoals de verhoging van de reiskosten in 2019 en in 2021 voor de aanschaf van kantoorartikelen om thuis te werken tijdens corona. De  vakbonden willen nu uit deze pot alle werknemers van de Universiteit Utrecht een extra bedrag uitkeren om de inflatie het hoofd te bieden.

Woordvoerder namens de vakbonden in het Lokaal Overleg UU’er Paul ter Veld zegt dat uit een onderzoek onder FNV-leden werkzaam aan een universiteit is gebleken dat er ook collega’s zijn die door de oplopende inflatie en hogere energiekosten financieel krap zitten. “In totaal hebben 350 mensen onze enquête ingevuld. Daaruit blijkt dat bijna een kwart geld tekort komt. 31 procent redt het precies. Tweederde van de respondenten bezuinigt op boodschappen of energiekosten door de verwarming lager te zetten.” Hoewel dit geen representatief onderzoek is, zegt Ter Veld, is het wel een indicatie dat ook medewerkers van universiteiten het financieel lastig kunnen hebben.

Bedrag in één keer
In het Lokaal Overleg kwamen de bonden daarom met drie voorstellen. Het liefst willen de bonden in navolging van een paar hogescholen, alle UU’ers een bedrag in één keer uitkeren. De bonden stellen voor om medewerkers van de UU tot en met schaal 9 een hoger bedrag te geven dan de collega’s in een hogere schaal.

“Maar omdat het College van Bestuur twijfels heeft over het uitkering van een bedrag in één keer,  hebben we nog twee andere voorstellen gedaan. Zo stelden we voor om de dertiende maand in november al uit te keren. Ook hebben we gevraagd of het mogelijk is de vakantie- en de dertiende maand in maandelijkse porties uit te keren. Daar hebben mensen op dit moment misschien meer aan dan een uitkering in een keer.”

Het College van Bestuur erkent dat Nederland kampt met hoge inflatie en dus stijgende kosten, maar wil als universiteit alleen samen met andere universiteiten optrekken. “We hebben als sector afgesproken bij het al dan niet uitkeren van een extra bedrag als universiteiten gezamenlijk op te trekken. Het voorstel voor een extraatje ligt nu op de onderhandeltafel van de nieuwe cao”, aldus het universiteitsbestuur.

Het voorstel van de bonden om de dertiende maand in november uit te keren, bleek niet meer mogelijk. Het andere idee om het vakantiegeld en de dertiende maand maandelijks uit te keren bij het salaris, wordt nu onderzocht, zegt het CvB. “We moeten vooral kijken wat dat eventueel zou betekenen voor mensen die het vakantiegeld of de eindejaarsbonus als bron gebruiken in het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden, zoals voor het aanvullen van de reiskosten. We komen hier op korte termijn op terug.”

Het bestuur realiseert zich dat medewerkers van de UU geconfronteerd kunnen worden met hoge lasten en financiële zorgen. “Collega’s die financiële zorgen of problemen ervaren kunnen hulp en advies krijgen. Bedrijfsmaatschappelijk werk heeft veel ervaring in het bieden van ondersteuning. Er is een open spreekuur.”

De bonden zijn teleurgesteld in de reactie van het universiteitsbestuur. “We hebben geld om uit te geven, dus waarom zouden we dat niet doen?” 

Advertentie